KiVa Koulu

KiVa-koulu on Kiusaamisen vastainen koulu

Koulumme osallistuu edelleen KiVa Koulu -ohjelmaan.  
KiVa Koulu -ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Lukuvuosittain KiVa Koulu -ohjelma kohdistetaan koulussamme erityisesti ensimmäiselle ja neljännelle luokalle KiVa Koulu -tuntien muodossa. 

Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisen oppilaan negatiivisen toiminnan kohteeksi. Negatiivinen toiminta tarkoittaa tässä yhteydessä mitä tahansa fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintaa, jolla pyritään toisen vahingoittamiseen: esimerkiksi töniminen, lyöminen, haukkuminen ja pilkkaaminen, syrjiminen, yksin jättäminen tai ilkeiden puhuminen takanapäin. Nykyään kiusaamista tapahtuu paljon myös puhelimella (tekstiviestit, pilapuhelut) ja internetin välityksellä. 

Riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista, vaan kuuluvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Ne syntyvät tilanteissa, joissa ihmiset ovat eri mieltä tai haluavat eri asioita. Emme tule aina ottaneeksi huomioon muiden tunteita pyrkiessämme toteuttamaan omia tavoitteitamme, eivätkä lapset koululuokassa ole tässä suhteessa poikkeus. 

Lasten välisissä suhteissa ilmenevät erimielisyydet ja välienselvittelyt eivät ole sinänsä paha asia. Vaikka ne voivatkin joskus tuottaa pahaa mieltä, niiden kautta opitaan tärkeitä asioita, kuten tunteiden käsittelyä ja ristiriitojen selvittelyä. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat yleensä ohimeneviä ja hetkellisiä eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama oppilas. 

Ohjelma tarjoaa yhtenäisen ja tutkitun toimintamallin, jonka mukaan kiusaamistapauksia koulussa käsitellään. Sen on todettu merkittävästi vähentäneen kouluissa esiintynyttä kiusaamista ja vaikuttaneen oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja oppimismotivaatioon. 

 
Tietoon tulleet kiusaamistapaukset käsittelee koulussa toimiva KiVa-tiimi.  
Lukuvuoden 2021-22 Mika Waltarin KiVa-tiimiin kuuluvat luokanopettajat Juhani Säkkinen ja Susanna Vuori, erityisopettaja Riitta Aaltio sekä tarvittaessa koulukuraattori Minna Syrjäpalo-Lindfors.

Käsiteltävät tapaukset KiVa-tiimille ohjautuvat yleensä luokanopettajan kautta kiusaamisen kohteelta, kiusatun koulukavereilta, huoltajilta tai luokanopettajan huolen nostamana. 

Koulussamme on sovittu, että mikäli oppilaat havaitsevat kiusaamisen kaltaista käyttäytymistä, tulee siitä välittömästi kertoa jollekin koulun aikuiselle. Aikuinen vie asiaa eteenpäin luokanopettajalle, joka on mahdollisesti yhteydessä KiVa-tiimiin prosessin käynnistämiseksi. KiVa-tiimimme käsittelee tapaukset KiVa-ohjelman toimintatavan mukaisesti. 
 
Vanhemmille suunnattua tietoa löytyy täältä: http://www.kivakoulu.fi/vanhemmat 

Lähteenä on käytetty KiVa Koulun verkkosivuja osoitteessa http://www.kivakoulu.fi 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä