Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajana toimii Leena Myrtenblad. Hänet tavoittaa numerosta 050 497 00 23. Hän on koululla keskiviikkoisin.

Oppilailla on terveydenhoitajan tarkastukset vuosittain. Koululääkäri tarkastaa myös 1. luokan sekä 5. luokan oppilaat. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Hammashuollosta vastaa hammashoitola, puh. 019 226 0700 (keskitetty ajanvaraus). Kaikki ensimmäisen luokan oppilaat kutsutaan tarkastukseen, muut yksilöllisen tarpeen mukaan. Esiluokkalaisten hammashuolto tapahtuu kodin kautta. Hoito on maksutonta 18 -vuotiaaksi saakka.

Koulutapaturmasta on välittömästi ilmoitettava opettajalle, terveydenhoitajalle tai muulle koulun henkilökunnalle. Opettaja tai muu aikuinen ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon, ottaa yhteyttä vanhempiin ja tekee vakuutusyhtiölle tapaturmailmoituksen. Tapaturmavakuutus korvaa vain henkilövahingoista aiheutuneet hoitokulut. Esinevahinkoja se ei korvaa.

On tärkeää, että koululla tiedetään, miten vanhemmat voidaan koulupäivän aikana tavoittaa. Siksi pyydämme, että vanhemmat ilmoittavat yhteystietojen muuttumisesta koululle.


Oppilashuolto

Oppilashuolto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa yhteisölliseen oppilashuollon moniammatilliseen tapaamiseen laaditun aikataulun mukaisesti tai muulloinkin tarpeen mukaan.

Työryhmän toimintaan voi osallistua tarpeen mukaan rehtori, luokanopettaja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, vanhemmat, oppilas ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Oppilashuollon toiminta on luottamuksellista. Ryhmän jäsenistä muodostetaan oppilaskohtaisen oppilashuollon moniammatillinen ryhmä yhteistyössä huoltajien kanssa oppilashuollon lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi tulevat asiat voidaan jaotella seuraavasti:

1. Koko kouluyhteisöä koskevat asiat
  • turvallisuuden ylläpitäminen
  • yhdenmukaisten menettelytapojen valmistelu
  • koulun ilmapiiri ja sen parantaminen
  • kodin ja koulun yhteistyö
2. Luokkakohtaiset asiat
  • luokkahenki ja sosiaaliset suhteet
  • levottomuus ja sen lieventäminen
3. Oppilaskohtaiset asiat
  • oppilaan vaikeuksien selvittäminen ja toimenpiteistä sopiminen


Koulukuraattori

Koulukuraattori vastaa peruskoulujen sosiaalialan asiantuntemuksesta. Koulukuraattorin työssä oleellista on lasten ja nuorten kehityksen, kasvatuksen ja oppimisen lainalaisuuksien, koulumaailman sekä sosiaalialan sekä palvelujärjestelmien ja yhteistyöverkostojen tuntemus. Tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä psyykkisessä ja sosiaalisessa kasvussa ja kehityksessä. Koulukuraattori tukee huoltajia ja kouluja kasvatustehtävässä, luo tukiverkostoja oppilaan ja perheiden tueksi ja antaa konsultaatiotukea kouluyhteisölle. Työn tavoitteena on sekä ennaltaehkäistä että poistaa oppilaiden koulunkäyntiin, hyvinvointiin ja kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Tarkoituksena on myös edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulukuraattorina toimii Minna Syrjäpalo-Lindfors, 040 807 41 92 tai minna.syrjapalo-lindfors(at)keusote.fi
Yhteyden saa myös Wilma-postin kautta. Kuraattori on koululla torstaisin.


Koulupsykologi

Koulupsykologi edistää osaltaan oppilaan ja koulutyöyhteisön hyvinvointia, ja tukee lapsen koulunkäyntiä, oppimista ja yleistä kehitystä.Koulupsykologi ennaltaehkäisee, selvittelee tai korjaa oppilaan oppimisen ja käyttäytymisen vaikeuksia. Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit (mm. esikoululaisten kouluvalmiustutkimukset, oppimisvaikeustutkimukset, keskittymisen kyselyt) auttavat vaikeuksien ennaltaehkäisyssä sekä riittävien tukitoimien suunnittelussa.

Koulupsykologin tutkimukset, arvioinnit sekä tukikäynnit tapahtuvat koulussa normaalin koulutyön ohessa. Psykologin tukikäynnit voivat helpottaa esim. lapsen kriisikokemusta, pelkoa ja jännittämistä sekä yksinäisyyden ja huonommuuden kokemusta. Koulupsykologi osallistuu mm. erityisopetukseen ottamisen ja siirtämisen valmisteluun, oppilaiden koulupaikkajärjestelyihin, perusopetuksensa päättävien jatko-opiskelun suunnitteluun sekä jatkohoitoon ohjaamiseen esim. puheterapeutille tai psyykkiseen hoitoon. Koulupsykologi suunnittelee ja kehittää yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa koulun toimintaa oppimis- ja kasvatusympäristönä, oppilashuoltotyötä sekä erityisopetusta.

Koulupsykologi 
Yhteyden saa myös Wilma-postin kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä