Toimintakulttuuri ohjaa koulun arkea

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetus-suunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Toimintakulttuuri kehittyy koko ajan: viralliset opetussuunnitelman perusteiden määräykset antavat pohjan kehittämiselle, mutta käytännössä koulun toiminnan jatkuva seuraaminen ja siitä tehdyt johtopäätökset ovat keskeisin kulttuuria kehittävä tekijä. Palautetta toiminnan kehittämiseen saadaan vanhempainilloista, kyselyistä, oppilailta - niin virallisesti kuin epävirallisesti - ja luonnollisesti henkilökunnalta itseltään. Myös oppilaat kehittävät toimintakulttuuria, ja heitä tulee ohjata siinä.

Koulun tavoite on olla turvallinen ja kannustava työympäristö. Kaikki toiminta opetuksesta ja oppimisesta erilaisiin "oheistoimintoihin" palvelee tätä päämäärää. Toimintakulttuurin osa-alueet sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet (ks. luku 4.2. ja 4.4.) tuodaankin usein esiin juuri näissä opetuksen ulkopuolisissa toiminnoissa.

Opetusta eheytetään laatimalla 1 vuosiviikkotunnin valinnaiset kurssit ainerajat ylittäviksi - näitä kursseja jokaisen oppilaan tulee valita tuntijaon mukaan. Kurssien teemoissa huomioidaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen. Kursseja toteutettaessa huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa. Kurssien aihepiirejä ja toteuttamistapoja muokataan tarpeen mukaan saadun palautteen perusteella.


Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä