4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppiminen on sidoksissa ympäristöön ja valittuihin työtapoihin

Kaikki oppiminen tapahtuu ajassa ja paikassa. Mikäli olosuhteet ovat kohdallaan, oppiminen on tehokasta ja mielekästä - vastaavasti ulkoiset tekijät saattavat vaikeuttaa oppimista merkittävästi. Ympäristön käsite on laaja: se lähtee sosialisesja ja fyysisestä ympäristöstä ja päättyy tieto- ja viestintätekniseen ympäristöön.

Myös työtapa ratkaisee paljon: kullakin oppijalla on hänelle ominainen työtapa. Jokainen oppii kaikilla tavoilla jotakin, mutta tehokkainta ja mielekkäintä oppiminen on, kun se tapahtuu mahdollisimman luonnollisesti. Opettajan tehtävä on ohjata oppilaita valitsemaan itselleen paras työtapa - kuitenkin muut oppilaat huomioiden. Vastuu oman työtavan valinnasta on siten myös itse oppijalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä