11.2. 2-vuotiset 2 viikkotunnin taide- ja taitoaineet

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (kuva-taide, musiikki, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset.

2-tuntiset 2 vuosiviikkotunnin taide- ja taitoaineet valitaan viiden vaihtoehtoisen aineen joukosta, nämä ovat musiikki, kuvataide, tekninen sekä tekstiilikäsityö ja kotitalous. Teknisen työn voi lisäksi valita joko 2- tai 41)-tuntisena. Valinta tehdään 7-luokan aikana, ja valittua oppiainetta opiskellaan sekä 8- että 9-vuosiluokalla.

Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä. Valinnaisten taito- ja taideaineiden tuntien sijoitus selviää etusivun tuntijaosta.

1) 4-tuntinen tekninen työ sisältää sekä aidosti valinaiset että valinnaiset taide- ja taitoaineet.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä