Pomarkun Kirkonkylän koulu

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, korjaava opetus sekä oppimisen tukeminen. Oppilaat ohjautuvat osa-aikaiseen erityisopetukseen oppilaan, opettajien tai huoltajien aloitteesta tai erilaisten seulontatestien kautta. Tukea pyritään antamaan mahdollisimman nopeasti ja se on luonteeltaan väliaikaista yleisessä tuessa tai säännöllistä tehostetussa tuessa.

Yhteistyö siirtymävaiheissa vahvistaa yhtenäistä opinpolkua. Osa-aikainen erityisopetus auttaa vaikeuksissa olevia oppilaita, jotta he voisivat yksilöllisten oppimisedellytystensä mukaisesti saavuttaa yleiset oppimistavoitteet pääsääntöisesti yleisopetusryhmän jäsenenä. Erityisopettajan konsultatiivinen rooli näkyy opettajien kanssa käytävissä oppilasta koskevissa keskusteluissa ja oppimissuunnitelmien laadinnassa. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.

Osa-aikainen erityisopetus tulee järjestää suunnitelmallisesti ja koulun yhteisten periaatteiden mukaisesti. Luokanopettaja sekä erityisopettaja keskustelevat oppilaan osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta ja järjestämisestä. Koulu on yhteydessä asiasta huoltajaan. Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan oppilaan koulupäivän aikana.

Osa-aikainen erityisopetus voi olla osana yleistä tukea esimerkiksi jonkin oppisisällön tai yksittäisen jakson ajan. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Jos tuen tarve on jatkuvaa, siirrytään yleisestä tuesta tehostettuun tukeen. Tällöin osa-aikaisen erityisopetuksen tarve on säännöllistä. Siirryttäessä yleisestä tuesta tehostettuun tukeen oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio yhdessä huoltajan kanssa. Pedagogisen arvion pohjalta laadittavaan oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaalle tarjottavaksi tueksi mm. osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä