Pomarkun Kirkonkylän koulu

Päätöksen oppilaaksi ottamisesta pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin tekee sivistysjohtaja asiantuntijalausunnon perusteella. Varhaiskasvatuksessa perehdytään esiopetuksen tuen tarpeessa olevien lasten tilanteeseen ja tehdään yhteistyötä perheen, varhaiskasvatuksen sekä asiantuntijatahojen kanssa.

Niiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden kohdalla, jotka eivät opiskele toiminta-alueittain, oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi ja jakaa osa-alueisiin (Valtioneuvoston asetus 422/2012 9 § 2 mom.). Päätös oppiainekokonaisuuksista ja siitä, mitä oppiaineita ne sisältävät, tehdään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/tai oppilaan HOJKS:ssa. Koulutyössä on huolehdittava siitä, että oppiainekokonaisuudet sisältävät oikeassa suhteessa tuntijaon mukaan niitä oppiaineita, joita ko. oppiainekokonaisuuteen on yhdistetty. Oppilaan oppimisen arvioinnissa oppiainekokonaisuuksia tarkastellaan oppiaineittain, koska todistusarviointi annetaan oppilaalle oppiaineittain.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä