Pomarkun Kirkonkylän koulu

Yleinen tuki on osa kasvatusta, opetusta ja ohjausta ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Opettajalla on vastuu oppilaidensa erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta. Opettaja arvioi ja antaa palautetta oppilaittensa kehittymisestä ja edistymisestä sekä havainnoi tuen tarpeita. Opettaja vastaa opetuksen, työtapojen ja oppimisympäristöjen suunnittelusta ja opetuksesta. Työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvillä valinnoilla voidaan tukea oppilaan yksilöllisiä tarpeita. Jokaisen opettajan työhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Koulunkäyntiin ja oppilaan hyvinvointiin liittyvä tuki suunnitellaan tarvittaessa yhteistyössä opettajien, oppilaan ja hänen huoltajansa sekä oppilashuollon henkilöstön kanssa. Mikäli opettaja huomaa, ettei oppilaalle annettu yleinen tuki riitä, tulee hänen käynnistää pedagogisen arvion laatiminen tehostetun tuen aloittamiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä