Pomarkun Kirkonkylän koulu

Pedagoginen selvitys laaditaan tai tarkistetaan opetussuunnitelman perusteissa mainittujen tilanteiden lisäksi silloin kun

  • kyseessä on kokeilu oppilaan siirtämisestä yleisopetuksesta erityisopetukseen tai toisinpäin opetuksen järjestämispaikan vaihtamiseksi.
  • erityisen tuen tarkistamista varten 2.luokan jälkeen ja ennen siirtymistä 7.luokalle.

Pedagoginen selvitys sisältää:

  1. Oppilaan opetuksesta vastaavien opettajien selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä,
  2. Moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä
  3. Edellä mainittujen pohjalta tehdyn arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta.

Huoltajaa tulee kuulla pedagogisen selvityksen laatimisessa. Arvio jatkotuen tarpeesta ja toimenpiteistä käydään läpi huoltajien kanssa. Huoltajat vahvistavat allekirjoituksellaan tulleensa kuulluksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä