Pomarkun Kirkonkylän koulu

Oppilaan huoltajiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan koulunkäynnistä tulee esiin ja aloitetaan oppilaan tukitoimien suunnittelu. Lähtökohtana on, että tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajille tiedotetaan oppilaan saamasta tuesta, kuten tukiopetuksesta tai osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla on tärkeä huolehtia myös positiivisen palautteen antamisesta.

Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen luovuttaminen ei edellytä huoltajan suostumusta. Luovutettaessa muuta opetukseen tai oppilashuoltoon liittyvää tietoa, huoltajalta pyydetään yksilöity lupa tietojen siirtoon. Oppilas ei voi kieltäytyä eikä huoltaja voi kieltää oppilaalle suunniteltuja lakisääteisiä tukimuotoja.

Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muuten tilapäisesti tukea tarvitseville oppilaille annetaan tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja, mutta aloite voi tulla myös kodin taholta. Tiedottaminen tukiopetuksesta sekä oppilaan edistymisestä tapahtuu pääasiassa Wilman välityksellä. Tukiopetusta voi antaa tarvittaessa myös toinen koulun opettaja sekä erityisopettaja. Koulunkäyntiohjaajaa voidaan käyttää myös tukiopetusta järjestettäessä apuna. Tukiopetus pyritään aloittamaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Lomamatkojen ajalta vastuu opiskelusta siirtyy kodille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä