Pomarkun Kirkonkylän koulu

Työnjako ja vastuut

Rehtori vastaa oman koulun oppilaiden tuen järjestämisestä ja seurannasta. Pedagogisen asiantuntijana opettajalla on keskeisin rooli oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaisessa tunnistamisessa. Opettaja huolehtii yhteistyössä muiden opettajien kanssa sekä oppilaiden huoltajien kanssa moniammatillisesti oppilaan tuen suunnittelusta ja ohjaamisesta tarvittavan tuen piiriin. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen edellyttämään moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat ne opettajat, oppilashuollon toimijat, kuten kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi sekä muut asiantuntijat, joiden työtehtäviin oppilaan tuen suunnittelu tai toteuttaminen kulloinkin kuuluu.

Tiedonsiirto, salassapito ja kirjaaminen

Opetuksen järjestämiseen liittyvä välttämätön tieto tulee antaa niille, jotka sitä tarvitsevat oppilaan opetuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi. Tällä turvataan oppilaan oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.

Opettaja voi keskustella oppilaan asiasta niiden työntekijöiden kanssa, joiden työtehtäviin oppilaan tuen suunnittelu tai antaminen liittyy. Tällaista konsultaatiota tai keskustelua ei tarvitse kirjata. Asian niin vaatiessa voidaan laatia muistio.

Mikäli oppilaan tuen järjestämisen suunnittelua varten kootaan ryhmä, ryhmässä sovitut asiat tulee kirjata muistioon. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvän pedagogisen tuen antaminen kirjataan Wilmaan joko muistioon, pedagogiseen arvioon, oppimissuunnitelmaan, pedagogiseen selvitykseen tai henkilökohtaiseen oppimisen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan eli HOJKS:iin.

Nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirto nivelvaiheessa

Tiedonsiirto on tärkeää koulunkäyntiin liittyvissä nivelkohdissa, kuten esiopetuksesta kouluun ja alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Tarvittaessa pidetään yksilökohtainen tiedonsiirtopalaveri.

Lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen huoltajat toimittavat esiopetuksen oppimissuunnitelman kouluun. Mikäli lapselle annetaan tehostettua tai erityistä tukea, järjestetään ennen kouluun siirtymistä tilaisuus lapsen huoltajien sekä koulun että esiopetuksen edustajien kanssa, jossa käydään läpi tehostetun tai erityisen tuen asiakirjat. Varhaiskasvatus toimittaa tehostetun ja erityisen tuen asiakirjat kouluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä