Pomarkun Kirkonkylän koulu

Opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimiskäsitys tulee ottaa erityisesti huomioon opetuksessa, oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnassa sekä oppimisen arvioinnissa.

Oppilas on aktiivinen toimija, joka opiskelee tavoitteellisesti omien edellytystensä mukaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien sekä muiden henkilöiden kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. Työskentelyssä korostuvat ymmärrys vastuullisuudesta, pitkäjänteisyydestä ja ponnistelusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimista ohjaavat ja motivoivat omat kiinnostuksen kohteet, tunteet, erilaiset työskentelytavat ja arvostukset. Itsetuntemus ja -ohjautuvuus ohjaavat oppilasta tiedostamaan omat tapansa oppia.

Opettajan tehtävä on ohjata, tukea ja kannustaa oppilasta ja antaa positiivista, realistista palautetta. Oppilaalle yritetään luoda hyväksymisen ja pärjäämisen tunnetta omien vahvuuksien kautta. Toisaalta häntä kannustetaan näkemään vaivaa vaikeidenkin asioiden oppimisessa.

Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset itseen, muihin ja ympäristöön. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että hänellä on tarvetta opittaville tiedoille ja taidoille omassa tulevaisuudessaan. Oppilas on vastuussa omasta oppimisestaan. Kouluyhteisö tukee häntä tämän vastuun kantamisessa. Oppimisen tukemisessa pyritään käyttämään alueellisia mahdollisuuksia esimerkiksi luonnon ja kulttuuriympäristöjen kautta.

Opettaja pyrkii seuraamaan oppilaiden oppimista ja vastuun kantamista koulutyössään ja elämässä yleensä. Mahdollisuuksien mukaan opettaja pyrkii toteuttamaan sopivinta oppimistapaa ja -ympäristöä niin luokkayhteisön kuin yksittäisten oppilaiden kohdalla. Oppilailla teetetään itsearviointeja ja heidän ajatuksiaan kuullaan.

Oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan oppilaan toteuttamana itsearviointia. Oppilaan itsearviointi voi tapahtua oppimispäiväkirjan tai itsearviointilomakkeiden avulla. Opettaja seuraa koko ajan edellä kuvattujen dokumenttien tuloksia ja keskustelee oppilaan kanssa, miten oppilaan oppiminen ja oppimiskäsitys on kehittynyt.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä