Esiopetus

Polvijärven kunnan esiopetus

Esiopetuksen toimintaan osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Esiopetusta tarjotaan kahdessa esiopetuspaikassa: kirkonkylällä vapaa-aikatalolla sekä Sotkumassa Sotkuman koulun ja päiväkodin tiloissa. Esiopetuksen lisäksi tarjottavaa täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään samoissa tiloissa.  Esiopetuksen työjärjestyksessä noudatamme sivistyslautakunnan vahvistamia toiminta- ja loma-aikoja, mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

Seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma, tuen tarpeet ja oppilashuolto

Toimimme uuden opetussuunnitelman mukaan 1.8.2016 alkaen. Esiopetukseen osallistuvalle lapselle tarjotaan myös esiopetuksen oppilashuollon palvelut ja tarvittaessa esiopetuksessa järjestetään myös osa-aikaista erityisopetusta sekä puheopetusta. Yhteyshenkilönä toimii kirkonkylällä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Piironen ja Sotkumassa luokanopettaja/erityisluokanopettaja Heli Hakulinen. 

Esiopetukseen sekä perusopetukseen ilmoittautuminen ja esiopetuksen toimintaan tutustuminen esiopetuskaudelle 2020-2021

Esiopetukseen ilmoittautuminen esiopetuskaudelle 2020-2021 on huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Tulevan esioppilaan huoltaja saa kotiin kirjeen, jossa ilmoittautuminen ohjeistetaan. Esiopetuksen ryhmäjaot vahvistetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen kevään aikana. Esiopetuksen lapsiryhmiin on mahdollista tutustua lasten tutustumispäivänä, josta perheille ilmoitetaan erikseen.

Esiopetuksen oppilashuollon palvelut järjestään 1.1.2017 alkaen Siun soten läntisen piirin toimesta.

Lisätiedot esiopetuksen toiminnasta esiopetuksen henkilöstöltä:

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Sirpa-Maarit Romu (Sotkuma) 04010 46601
Varhaiskasvatuksen opettaja Sari Jonninen (kirkonkylä) 04010 46515
Varhaiskasvatuksen opettaja Manjaana Vartio (kirkonkylä) 04010 46515
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Piironen (kirkonkylä) 04010 46519

Sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi@edu.polvijarvi.fi

Sivistysjohtaja Mirka Nisula 04010 46510 mirka.nisula@polvijarvi.fi