Oppilas- ja opiskeluhuolto Polvijärvellä

Oppilas- ja opiskeluhuolto

YLEISTÄ

Koululla päävastuu
oppilashuollosta on rehtorilla. Polvijärvellä oppilashuollon rekisterinpitäjä on apulaisrehtori, ja hänen varallaan on rehtori.

Perusopetuksen ja lukion oppilas- ja opiskeluhuollon aikataulut eli hyvinvoinnin vuosikello löytyy Pedanetista. 

OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTO

Oppilashuoltoa toteuttaa ennaltaehkäisevästi monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, joka koostuu lapsen ja nuoren koulunkäyntiin liittyvistä eri alojen ammattilaisista. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmän kutsuu koolle rehtori ja puheenjohtajana toimii rehtori/apulaisrehtori tai yksikön apulaisjohtaja. 

Oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen monialaiseen oppilashuoltoon. Tämä ryhmä kutsutaan koolle, kun herää huoli lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja/tai sosiaalisesta hyvinvoinnista. Ryhmän kutsuu koolle se henkilö, joka on asiaa jo huoltajien kanssa aiemmin käsitellyt. Myös huoltaja voi halutes-saan pyytää ryhmän koollekutsumista koulun oppilashuollon vastuuhenkilöltä (laaja-alainen erityisopettaja tai oppilaanohjaaja). Ryhmän toimintaan tarvitaan aina huoltajan ja /tai oppilaan suostumus. Kaikilla ryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.

Kunnan oppilashuoltoa ohjaa oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Ryhmä koordinoi koko kunnan oppilashuoltoa. 

Kuraattori Toivo Turunen on tavattavissa maanantaista keskiviikkoon. 

PEDAGOGISET RYHMÄT

Lisäksi koulussa toimii pedagoginen tukiryhmä PTR, joka huolehtii yleisistä työrauhaan, kasvatukseen, ojentamisiin sekä tuen muotoihin ja tarpeisiin liittyvistä asioista (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Ryhmän puheenjohtajana toimii apulaisrehtori. 

Aina tarvittaessa kutsutaan koolle yksilökohtainen PTR eli ns. huoltajapalaveri, jossa kokoonpano vaihtelee oppilaasta riippuen. Huoltajat kutsutaan koululle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yksilökohtaisissa kokouksissa sovitaan etukäteen, kuka on koollekutsuja (pj) ja sihteeri. Muistio tehdään suoraan oppimissuunnitelmaan. 

 

Lisäksi huomioitava seuraavaa: 

Oppilaan asioista keskusteltaessa on muistettava tietosuoja.  Aina tulee varmistaa, että oppilaiden asioista puhuttaessa ei ole ylimääräisiä kuuntelijoita. 

Lastensuojelulain mukaan jokaisella opettajalla on virkavelvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus silloin kun herää epäilys lapsen hyvinvoinnin vaarantumisesta. Asiasta kannattaa heti huolen ilmaannuttua keskustella kuraattorin kanssa.  

Jokaisen koulussa työskentelevän opettajan ja ohjaajan tulee tuntea lastensuojelulain määräykset. 

Kooste: Virpi Eronen, rehtori, 10.7.2020

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä