Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli veo

Mitä veo tekee?

Veo työskentelee koko kunnan alueella kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä perhepäivähoidossa. Esiopetuksen osa-aikainen erityisopetus ja puheopetus sekä kirkonkylällä että Sotkumassa kuuluu myös veon vastuualueeseen.

Lasten kanssa työskentelyn lisäksi työnkuvaan kuuluu henkilöstön konsultointia ja ohjausta arjen kuntouttavien toimintatapojen käyttöön. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö kasvatuskumppanuuden hengessä on työssä keskeisellä sijalla. Myös monialainen yhteistyö muiden lasten hoitoon tai kuntoutukseen, kasvatukseen ja opetukseen liittyvien tahojen kanssa on työssä tärkeää. Tällaisia yhteistyötahoja ovat mm. neuvolan terveydenhoitaja, psykologi, terapeutit, perheohjaaja, sosiaalityöntekijä sekä koulun opettajat.

Lasten tuen tarpeiden kartoittaminen sekä tuen suunnittelu tehdään aina yhteistyössä vanhempien ja ryhmien kasvatushenkilöstön kanssa. Tarvittaessa hyödynnetään muiden asiantuntijoiden ammatillista tietämystä. Näin toimimalla uskomme lapsen saavan parhaan mahdollisen, yksilöllisen tuen kasvulleen ja kehitykselleen.

Huoltajia kannustetaan ottamaan rohkeasti yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan, jos jokin asia mietityttää oman lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli veo Minna Piironen
04010 46519, parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 13 - 15.30.
minna.piironen@edu.polvijarvi.fi

Kirjavinkkejä vanhemmille ja kasvatushenkilöstölle

  • Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. A. Jean Ayres.
  • Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. Lotta Uusitalo-Malmivaara, Kaisa Vuorinen.
  • Huomaa hyvä. Vahvuusvariksen bongausopas. Lotta Uusitalo-Malmivaara, Kaisa Vuorinen.
  • Kesytä jännitys. Reija Suntio.
  • Konstit vähissä? Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Arja Lundan.
  • Kotipesän lämpöä etsimässä. Kirja vanhemmuudesta, rakkaudesta ja rajoista. Keijo Tahkokallio.
  • Lapsen ja nuoren viha. Päivi Nurmi (toim.)
  • Liisa Keltikangas-Järvisen temperamentti -kirjat, mm. Hyvä itsetunto, Temperamentti - ihmisen yksilöllisyys, Temperamentti ja koulumenestys, Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.
  • Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Jari Sinkkonen. Sinkkosella myös paljon muita hyviä kirjoja.
  • Muksuoppi. Ben Furman.