Perusopetus

Polvijärven koulun esittely

POLVIJÄRVEN KOULU (1.-9. luokat)

Osoite: Polvijärventie 6, 83700 Polvijärvi

Polvijärvellä on siirrytty 1.8.2020 alkaen hallinnollisesti yhtenäiseen perusopetukseen ja yhdistyneen koulun nimi on Polvijärven koulu. Peruskoulun ja lukion rehtorina toimii Virpi Eronen ja hänen työparinaan toimii apulaisrehtori. Lisäksi yksiköissä on omat apulaisjohtajat turvaamassa yksiköiden arjen sujuvuutta.

Koulukeskuksessa taajaman luonnonläheisyys ja lähiympäristön maaseutumaisuus tarjoavat opetukselle monipuoliset toimintapuitteet. Koulukeskuksen välittömästä läheisyydestä löytyvät keskustan lähiliikuntapaikat sekä jäähalli, vapaa-aikatalo ja kirjasto, joita hyödynnetään aktiivisesti koulupäivien aikana.

Polvijärven koulu pyrkii tarjoamaan jokaiselle oppijalle vankan oppimisen kivijalan antamalla tiedot ja taidot, joilla tulevaisuutta rakentaa. Oppimiseen räätälöidään tukitoimia tarpeen mukaan. Koulussa toimii myös VIP-ryhmä vaativan erityisen tuen oppilaiden tarpeita palvellen. Turvallisen ja välittävän arkipäivän rakentaminen on meille kaikille yhteinen ja tärkeä tavoite.

Koko perusopetuksessa edistetään liikunnallista kouluarkea välkkäreiden ohjaamalla välituntiliikunnalla ja istumista katkaisevalla, toiminnallisella opetuksella. Myös digiopetus on tärkeä osa koulupäiviä.

Yrittäjyyskasvatusta edistetään tekemällä yhteistyötä polvijärveläisten yrittäjien kanssa. Jokaisella 7.-9.-luokalla on oma paikallinen kummiyritys, jonka toimintaan oppilaat pääsevät tutustumaan.

Kansainvälisyyttä koulupäiviin tuovat erilaiset projektit sekä monikulttuuriset opiskelijavieraat.

Aktiivinen oppilaskunta, jonka hallituksessa on kaksi luottamusoppilasta kustakin luokasta, tuo väriä kouluarkeen muun muassa organisoimalla erilaisia tapahtumia. Koulukoira Nelli vierailee koulussa säännöllisesti sekä oppilaiden että opettajien ilona.

A-TALO (1.-6. luokat)
Osoite: Polvijärventie 6, 83700 Polvijärvi

A-talossa opetetaan Polvijärven koulun 1.–6. vuosiluokkia. Oppilaita on noin 170 ja opettajia sekä koulunkäynninohjaajia reilut 20. Oppilaat tulevat taajaman alueelta sekä kunnan pohjoispuolelta Kinahmon, Ruvaslahden, Martonvaaran ja Lipasvaaran alueilta sekä Kuorevaaran, Horsmanahon, Joensuuntien ja Hukkalan suunnilta.

Yhteystiedot:
Koulukeskuksen kanslia, puh. 040 1046 221
Rehtori Virpi Eronen, puh. 040 1046 200
Apulaisjohtaja Tuula Räsänen, puh. 040 1046 217
Opettajainhuone (A-talo), puh. 040 1046 218


B-TALO (7.-9. luokat ja lukio)
Osoite: Polvijärventie 6, 83700 Polvijärvi

B-talossa opetetaan 7.-9. vuosiluokkia ja lukiota. Yläluokilla on 6 opetusryhmää ja reilut 20 henkeä opetushenkilökuntaa. B-talolla toimii myös VIP-ryhmä (1-9lk) vaativan erityisen tuen oppilaille.

Yhteystiedot:
Koulukeskuksen kanslia, puh. 040 1046 221
Rehtori Virpi Eronen, puh. 040 1046 200
Yläkoulun ja lukion vs. opinto-ohjaaja Kati Marttila: 040 1046 222
Opettajainhuone (B-talo), puh. 040 1046 224

 

SOTKUMAN YKSIKKÖ (1.-6. luokat)

Osoite: Käsämäntie 6 A, 83750 Sotkuma

Sotkuman yksikkö (1.–6. vuosiluokat) on osa Polvijärven koulua. Rakennus sijaitsee Sotkuman kylässä noin 16 kilometrin päässä Polvijärven keskustasta. Yksikön yhteydessä on myös päiväkoti. Koululaisten ja päiväkotilaisten ruuat valmistetaan omassa valmistuskeittiössä. Koulussa on noin 70 oppilasta, 6 opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Lapset tulevat opiskelemaan Sotkumaan Solan ja Sotkuman kylän alueilta.

Nykyinen Sotkuman koulurakennus valmistui kesällä 2011. Tilojen käytyä ahtaiksi koulua ja päiväkotia laajennettiin ja remontoitiin vuosina 2016–2017. Remontoinnin yhteydessä koko rakennuksesta tehtiin monipuolinen ja sisustukseltaan värikäs oppimisympäristö, joka soveltuu myös iltakäyttäjien moninaisiin tarpeisiin. Rakennuksessa on oma liikuntasali. Pihalla on kaukalo, jossa kesäisin pelataan jalkapalloa ja talvisin se jäädytetään luistelua varten. Sotkuman frisbeegolfrata, kuntopolku ja talvinen hiihtolatu ovat vain kivenheiton päässä.

Yhdessä tekeminen leimaa Sotkuman henkeä. Tiiviissä yhteistyössä koulun väki, Sotkuman kyläyhdistys sekä muut alueen yhdistykset kehittävät koulualuetta opetusta ja kyläyhteisöä palvelevaksi lähiliikuntapaikaksi.

Yhteystiedot:

Rehtori Virpi Eronen, puh. 040 1046 200
Apulaisjohtaja Rauni Mutanen, puh. 040 1046 216
Opettajainhuone, puh. 040 1046 230