Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus Polvijärvellä

Varhaiskasvatuspalvelut tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimii Sotkuman päiväkoti keväällä 2017 käyttöönotetuissa uusissa tiloissa Sotkuman koulun yhteydessä.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä vapaa-aikatalolla ja Sotkumassa päiväkodissa. Tällä hetkellä kaikki perhepäivähoitajamme työskentelevät kirkonkylällä.

Polvijärvellä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 140 varhaiskasvatusikäistä lasta. Heidän parissaan eri työtehtävissä Polvijärvellä työskentelee noin 30 työntekijää.

Polvijärven kunnassa varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, oppimista ja hoitoa yhteistyössä lapsen kodin ja huoltajien kanssa. Yhteistyössä kotien ja henkilöstön kanssa edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavasti. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä kasvattajahenkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus yksilöllisiin varhaiserityiskasvatuksen palveluihin. Erityiset palvelut suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lapsen, perheen, terapeuttien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Kunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa on uudistettu yhteistyössä Joensuun seutukuntien kanssa. Uudistunut varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017 alkaen kaikissa kunnan varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa. Polvijärven kunta kuuluu myös valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen Loisto-kehittämisverkostoon.

Hakeminen

Varhaiskasvatuksen kunnallisiin palveluihin haetaan sähköisesti asiointilinkin kautta tai hoitohakemuslomakkeella, jonka voit tulostaa ja palauttaa allekirjoitettuna. Pyydämme täyttämään jokaisesta perheen hoitoa tarvitsevasta lapsesta oman hakemuslomakkeen. Hoitopaikkaa haetaan 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista, mutta kuitenkin akuutin hoidon tarpeen tilanteissa viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Tiedon varhaiskasvatuksen paikasta perhe saa postitse, jonka jälkeen perheen tulisi vahvistaa hoitopaikan vastaanottaminen. Suosittelemme hoidon sijoituspäätöksen saatuanne sopimaan lapsiryhmän kasvattajien kanssa lapselle ja perheellenne sopivimmista varhaiskasvatukseen tutustumiskäytänteistä. Viimeistään 2 viikkoa hoidon aloituksesta perheen tulisi ilmoittaa maksupäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot, kuten perheen koko, huoltajien tulotiedot sekä sopimustiedot lapsen hoitoaikaan tai hoitoaikavarauksiin liittyen.

Varhaiskasvatuksen palveluohjausta, tietoa maksuista, varhaiskasvatuksen hallinnosta sekä tilapäisestä akuutista hoidosta voitte tiedustella varhaiskasvatusvastaavalta, vastaavalta varhaiskasvatuksen opettajalta (Sotkuma) tai sivistysjohtajalta.

Kirkonkylän varhaiskasvatusvastaava
Mika Puustinen
puhelin 04010 46201
Päiväkoti Peukaloinen
Rinnetie 12, 83700 Polvijärvi

Sotkuman päiväkodin vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Sirpa-Maarit Romu
puhelin 04010 46511
Käsämäntie 6a, 83750 Sotkuma

Sivistysjohtaja Mirka Nisula
puhelin 04010 46510
Sivistystoimi, koulutoimisto, Polvijärventie 4, 83700 Polvijärvi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Minna Piironen
puhelin 04010 46519
Päiväkoti Peukaloinen
Rinnetie 12, 83700 Polvijärvi

sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@edu.polvijarvi.fi

Varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen ja tuntiseuranta (Päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoito)

Linkki huoltajille vahvaan tunnistautumiseen:

https://sote.easiointi.fi/fi/web/polvijarvi-vaka

Lapsen huoltajan on mahdollista kirjautua palveluun pankkitunnuksilla. Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa lapsen sijoituspäätöstä. Joten jos tutustuessanne palveluun lapsenne tiedot eivät vielä näy oikein, on päivitys lapsenne kohdalta valmistumassa myöhemmin.

Huoltajat, ettehän käytä asioidessanne "EN" merkintää.

Lisätietoja palvelusta ja huoltajien ohjeet saatavilla varhaiskasvatuksen hoitoryhmistä.

Kehittämistoiveita ja palautetta voitte antaa tarvittaessa varhaiskasvatusvastaavalle tai sivistysjohtajalle.

UUDISTUNUT VASU

Linkki seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja oheismateriaaliin. Kannattaa tutustua.

https://peda.net/joensuu/jsv1

Joensuun seudun kunnat (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi ja Heinävesi) laativat yhdessä uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASUn) valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Uudessa VASU:ssa halutaan ottaa lapset ja huoltajat mukaan yhteistyöhön, kun mietitään ja suunnitellaan tapoja toimia päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Lasten huoltajat osallistuivat uuden varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan mm. vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Jatkossa myös palaute vasun käytäntöön saattamisen suhteen on tärkeää.

Lisätietoja uudistuneesta varhaiskasvatussuunnitelmasta saatte kotiin jaettavasta vasu-oppaasta ja henkilöstöltä.

Huom! 1.1.2019 ovat tulleet voimaan uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ja niiden pohjalta päivitetään myös seudullista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Hoitohakemukset ja esiopetukseen ilmoittautuminen

Mahdollisia varhaiskasvatuksen uusia asiakasperheitä pyydetään jättämään lapsesta hoitohakemus syksyn aikana, mikäli lapselle toivotaan kunnallista hoitopaikkaa kevään toimintakaudelle 2019. Näin huoltajan toiveet mahdollisesta lapsen ensisijaisesta hoitomuodosta ja -paikasta voidaan huomioida lapsiryhmien suunnittelussa.

Lomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai hakea päiväkodeista. Sähköinen hakemus on mahdollista täyttää vahvan tunnistautumisen jälkeen Miun palvelut-sivujen kautta. Täytetty ja allekirjoitettu paperilomake palautetaan koulutoimistoon.

Esiopetushausta lisätietoja "esiopetus"-kohdasta.