Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen Daisy

Käytämme varhaiskasvatuksen, myös perhepäivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasjärjestelmänä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmää.

Huoltajien linkit sähköiseen asiointiin

Tervetuloa tutustumaan ja käyttämään Daisy:a, tässä asiointilinkit palveluun. Huoltajille jaetaan tunnisteet päivittäistä asiointia varten. Lapset kirjataan saapuneiksi ja hoitopäivä päättyneeksi henkilökunnan puhelimilla. Voitte tehdä hakemuksia, päivittää lapsenne tietoja tai ilmoittaa hoitoaikoja alla olevien linkkien avulla:

Hakemukset, tietojen muutokset, varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen kasvun kansio

https://polvijarvi.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin


Hoitoaikavaraukset, päivittäinen asiointi, viestit

https://polvijarvi.daisynet.fi/

Mahdolliset lisätiedot ohjelman käyttöön tai ongelmatilanteisiin liittyen varhaiskasvatuksen vastaava Mari Hyytiä, puhelin 04010 46535.

Varhaiskasvatus Polvijärvellä

Varhaiskasvatuspalvelut tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä perhepäivähoidossa. Sotkumassa toimii Sotkuman päiväkoti keväällä 2017 käyttöönotetuissa tiloissa Sotkuman koulun yhteydessä.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä vapaa-aikatalolla ja Sotkumassa päiväkodissa. Tällä hetkellä kaikki perhepäivähoitajamme työskentelevät kirkonkylällä.

Polvijärvellä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 140 varhaiskasvatusikäistä lasta. Heidän parissaan eri työtehtävissä Polvijärvellä työskentelee noin 30 työntekijää.

Polvijärven kunnassa varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, oppimista ja hoitoa yhteistyössä lapsen kodin ja huoltajien kanssa. Yhteistyössä kotien ja henkilöstön kanssa edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavasti. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä kasvattajahenkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus yksilöllisiin varhaiserityiskasvatuksen palveluihin. Erityiset palvelut suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lapsen, perheen, terapeuttien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Kunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty yhteistyössä Joensuun seutukuntien kanssa. Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä Polvijärvellä kaikissa kunnan varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa. Polvijärven kunta kuuluu myös valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen Loisto-kehittämisverkostoon.

Hakeminen

Varhaiskasvatuksen kunnallisiin palveluihin haetaan sähköisesti asiointilinkin kautta Daisyssa. Pyydämme täyttämään jokaisesta perheen hoitoa tarvitsevasta lapsesta oman hakemuksen. Hoitopaikkaa haetaan 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista, mutta kuitenkin akuutin hoidon tarpeen tilanteissa viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Tiedon varhaiskasvatuksen paikasta perhe saa sähköisenä päätöksenä, jonka jälkeen perheen tulee vahvistaa hoitopaikan vastaanottaminen. Suosittelemme hoidon sijoituspäätöksen saatuanne sopimaan lapsiryhmän kasvattajien kanssa lapselle ja perheellenne sopivimmista varhaiskasvatukseen tutustumiskäytänteistä. Viimeistään 2 viikkoa hoidon aloituksesta perheen tulisi ilmoittaa maksupäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot Daisyssa, kuten perheen koko, huoltajien tulotiedot sekä sopimustiedot lapsen hoitoaikaan tai hoitoaikavarauksiin liittyen.

Varhaiskasvatuksen palveluohjausta, tietoa maksuista, varhaiskasvatuksen hallinnosta sekä tilapäisestä akuutista hoidosta voitte tiedustella varhaiskasvatuksen vastaavalta tai sivistysjohtajalta.

Kirkonkylä
Päiväkoti Peukaloinen/Vaparin esiopetus
Rinnetie 12/Räätälöintie 6, 83700 Polvijärvi

Sotkuman päiväkodin vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Mari Hyytiä
puhelin 04010 46535
Käsämäntie 6a, 83750 Sotkuma

Sivistysjohtaja Mirka Nisula
mirka.nisula@polvijarvi.fi
puhelin 04010 46510
Sivistystoimi, koulutoimisto, Polvijärventie 4, 83700 Polvijärvi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Minna Piironen
puhelin 04010 46519
Päiväkoti Peukaloinen
Rinnetie 12, 83700 Polvijärvi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.polvijarvi.fi