Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen Daisy

Käytämme varhaiskasvatuksen, myös perhepäivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasjärjestelmänä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmää.

Huoltajien linkit sähköiseen asiointiin

Tervetuloa tutustumaan ja käyttämään Daisy:a, tässä asiointilinkit palveluun. Huoltajille jaetaan tunnisteet päivittäistä asiointia varten. Lapset kirjataan saapuneiksi ja hoitopäivä päättyneeksi henkilökunnan puhelimilla. Voitte tehdä hakemuksia, päivittää lapsenne tietoja tai ilmoittaa hoitoaikoja alla olevien linkkien avulla:

Hakemukset, tietojen muutokset, varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen kasvun kansio

https://polvijarvi.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin


Hoitoaikavaraukset, päivittäinen asiointi, viestit

https://polvijarvi.daisynet.fi/

Mahdolliset lisätiedot ohjelman käyttöön tai ongelmatilanteisiin liittyen varhaiskasvatuksen vastaava Mari Hyytiä, puhelin 04010 46535.

Varhaiskasvatus Polvijärvellä

Varhaiskasvatuspalvelut tarjotaan kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä perhepäivähoidossa. Sotkumassa toimii päiväkoti koulun yhteydessä.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä Vaparilla ja Sotkumassa päiväkodin ja koulun tiloissa.

Polvijärvellä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 150 lasta. Heidän parissaan eri työtehtävissä työskentelee noin 30 työntekijää.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa edistäen lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavasti. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä kasvatushenkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus yksilöllisiin varhaiserityiskasvatuksen palveluihin. Erityiset palvelut suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lapsen, perheen, terapeuttien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Joensuun seutukuntien kanssa. Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kaikissa kunnan varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa. Polvijärven kunta kuuluu myös valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen Loisto-kehittämisverkostoon.

Hakeminen

Varhaiskasvatuksen kunnallisiin palveluihin haetaan sähköisesti asiointilinkin kautta Daisyssa. Pyydämme täyttämään jokaisesta perheen hoitoa tarvitsevasta lapsesta oman hakemuksen. Hoitopaikkaa haetaan 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista, mutta akuutin hoidon tarpeen tilanteissa viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Tiedon varhaiskasvatuksen paikasta perhe saa sähköisenä päätöksenä, jonka jälkeen perheen tulee vahvistaa hoitopaikan vastaanottaminen. Suosittelemme hoidon sijoituspäätöksen saatuanne sopimaan lapsiryhmän kasvattajien kanssa lapselle ja perheellenne sopivimmista varhaiskasvatukseen tutustumiskäytänteistä. Viimeistään 2 viikkoa hoidon aloituksesta perheen tulee ilmoittaa maksupäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot Daisyssa, kuten perheen koko, huoltajien tulotiedot sekä sopimustiedot lapsen hoitoaikaan tai hoitoaikavarauksiin liittyen.

Varhaiskasvatuksen palveluohjausta, tietoa maksuista, varhaiskasvatuksen hallinnosta sekä tilapäisestä akuutista hoidosta voitte tiedustella varhaiskasvatuksen vastaavalta.

Varhaiskasvatuksen vastaava Mari Hyytiä
mari.hyytia@edu.polvijarvi.fi
puhelin 040 1046 535
Päiväkoti Peukaloinen
Rinnetie 12, 83700 Polvijärvi


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Piironen
minna.piironen@edu.polvijarvi.fi
puhelin 040 1046 519
Päiväkoti Peukaloinen
Rinnetie 12, 83700 Polvijärvi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.polvijarvi.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä