LUKU 6 Oppimisen arviointi

6.7 Paikallisesti päätettävät asiat / Nilakan kunnatNilakan kunnissa pidetään erityisen tärkeänä, että arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään, miten hän voi edistää omaa oppimistaan ja että opiskeluilmapiiri on rohkaiseva ja yrittämään kannustava.

Väliarviointi annetaan vähintään syyslukukauden päättyessä. Myös jaksotodistusta voidaan käyttää.

Arvioinnin kriteerit esitetään oppilaille aina opetuskokonaisuuden alussa. Erityisesti monialaisen oppimiskokonaisuuden osalta on tärkeää esittää arviointikriteerit ennakkoon.

Arviointi perustuu aina monipuoliseen näyttöön. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan usein eri tavoin ja hänelle annetaan monipuolista palautetta riittävän usein. Opettaja merkitsee arviointinsa erilaisista oppilaan osaamisen näytöistä sähköiseen järjestelmään, jolloin oppilas ja huoltaja voivat aktiivisesti seurata oppilaan edistymistä ja tukea oppilaan oppimista ja työskentelyä.

Itsearviointia ja vertaisarviointia toteutetaan eri tavoin jatkuvasti. Molempia arvioinnin muotoja käytetään sekä erilaisten opintokokonaisuuksien että lukukauden arvioinnissa.

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheessa pidetään oppilaan itsearviointiin pohjautuva huoltajan, oppilaan ja opettajan/opettajien yhteinen arviointikeskustelu. Nivelvaiheen arviointi on ennenkaikkea kannustavaa ja oppilaan oppimista edistävää. Samassa yhteydessä tehdään tarvitaessa tuen vaiheen tarkastus.

Valinnaisaineiden arviointi määritellään valinnaisaineiden esittelyssä.

Käyttäytymisen arvioinnin keskeiset arviointiperusteet ovat
* toisten huomioonottaminen
* hyvien tapojen noudattaminen
* työrauhan antaminen

Käyttäytymistä arvioidaan kaksi kertaa vuodessa ja oppilaan itsearviointi otetaan siinä huomioon.
Käyttäytymisen arvioinnin asteikkona käytetään kolmiportaista asteikkoa. Tämän lisäksi annetaan tarvittaessa sanallista ohjaavaa palautetta. Käyttäytymisen arviointi huomioidaan tarvittaessa hopissa tai hojksissa.

Lukuaineissa sanallinen arviointi annetaan vuosiluokilla 1 - 4 ja numeroarviointi vuosiluokilla 5 - 9. Taito- ja taideaineissa sanallinen arviointi annetaan vuosiluokilla 1 - 6, numeroarviointi vuosiluokilla 7 - 9. Sanallisen arvioinnin pohjana voidaan käyttää oppilaan itsearviointia.

Huoltajat saavat tietoa arvioinnista todistusten lisäksi arviointikeskusteluissa, vanhempainvarteissa sekä muissa tapaamisissa, tiedotteissa ja viesteissä.


Huomattavaa!

Lukuvuositodistukseen yhdistellään oppiaine "uskonto/elämänkatsomustieto" eikä siihen merkitä lainkaan oppimäärää.

Toimitaan siten, että Primukseen luodaan kaksi oppiainetta, joiden molempien nimi on Uskonto/Elämänkatsomustieto. Lyhenne-kentässä sitten tarkennetaan oppiaineeksi elämänkatsomustieto (ET) tai uskonnolle oppimäärä (UE, UO jne).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä