LUKU 12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12.4 Paikallisesti päätettävät asiat / Nilakan kunnat


Vesanto:
Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit on siirretty kuntakohtaisessa tuntijaossa pakollisten taito- ja taideaineiden yhteyteen. Lisääntyvällä tuntimäärällä on mahdollisuus syventää opetussuunnitelman mukaista sisältöä. Vuosiluokilla 8 - 9 taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaiden valintaan.

Vuosiluokkien 7 - 9 valinnaisaineista päätetään syksyllä 2016.


Pielavesi:

Koulukohtaisten taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit on siirretty kuntakohtaisessa tuntijaossa pakollisten taito- ja taideaineiden yhteyteen. Lisääntyvällä tuntimäärällä on mahdollisuus syventää opetussuunnitelman mukaista sisältöä. Vuosiluokalla 8 taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaiden valintaan.

Valinnaisaineet tarjotaan koulukohtaisesti ja ne todetaan tarkemmin vuosisuunnitelman yhteydessä.

Tarkempi määritelmä tavoitteista ja sisällöistä on esitetty 12. luvun alakohdissa.


Tervo:

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit on siirretty kuntakohtaisessa tuntijaossa pakollisten taito- ja taideaineiden yhteyteen. Lisääntyvällä tuntimäärällä on mahdollisuus syventää opetussuunnitelman mukaista sisältöä. Vuosiluokilla 8 - 9 taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaiden valintaan.

Vuosiluokkien 7 - 9 valinnaisaineista päätetään syksyllä 2016.

Vuosiluokkien 5-6 valinnaisainetarjonta kuvataan tarkemmin vuosisuunnitelman yhteydessä.
Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

Seuraavat asiat tarkemmin kohdissa 12.1 - 12.3

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
- miten taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään
  • mikäli opetuksen järjestäjä päättää tuntien jakamisesta eri taide- ja taitoaineiden kesken, laaditaan opetussuunnitelma kunkin aineen osalta ottaen huomioon ko. aineen paikallinen kokonaistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppiaineen rakenne
  • mikäli opetuksen järjestäjä päättää, että kaikkien tai joidenkin valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan.
Valinnaiset aineet
- mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet
  • mikä on kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan
  • miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain
  • mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.
Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät
- mitkä ovat oppilaille mahdollisesti tarjottavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet
  • miten niiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain
  • mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä