Viestintä ja tiedotus

Kaunpunkikohtaiset ohjeet

Jyväskylän kaupungin viestinnän perusarvo

Sisäisesti ja ulkoisesti avoin, läpinäkyvä ja ennakoiva,
vuorovaikutteinen ja ihmisläheinen sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävä viestintäkulttuuri kaikessa kaupungin toiminnassa.

Sähköpostiviestintä

 • Käytetään koulun viestinnässä (siis ulkoa tulevat ja ulos menevät tiedotukset mm. koulutustiedotteet, yhteistyöverkostojen kanssa käytävä keskustelu jne.)
 • Ei suuria liitetiedostoja, hyödynnetään linkkejä Askin tai Intran aineistoon
 • Viestin lopussa lähettäjän yhteystiedot


Perusopetuksen sähköiset viestintäkanavat

 • Pedanet – koulun verkkosivut koko koulun toiminnasta kertovaan viestintään -> pysyväisluonteiset tiedotteet
 • Wilma – käytetään kodin- ja koulun väliseen viestintään:oppilasasiat -> lyhyt, napakka viestintä, oppilaiden nimillä käytävä viestintä
 • Facebook – yksittäisen luokan (esim. urheiluluokan suljettu ryhmä) tai oppilaskunnan tai vanhempaintoimikunnan profiili, kts. Ohje ja Jyväskylän kaupungin palvelut somessa listaus
 • Jyväskylän kaupungin verkkosivujen alla Perusopetuksen sivut (www.jyvaskyla.fi/opetus) koko perusopetusta läpileikkaavista asioista
 • somelinjaukset.ppt
Erityistilanteiden viestintä

 • Sivistyspalvelujen kriisiviestinnän pikaohje
 • Koululaisten huoltajille Wilma-viesti, mitä on tapahtunut ja vaikuttaako tapahtunut koulun toimintaan lähiaikoina
 • Pedanetiin tiedote, mikäli tapahtumilla tai tilanteilla on vaikutusta lähialueen asukkaille, koulun iltakäyttöön jne.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä