Vastuutehtävät

Keväällä 2018 pohdittua

Muita erityistehtäviä:
Ympäristöagentti:. Taina ?
Kulttuuriyhteistyövastaava: Suvi
vanhempainyhdistys: Päivi
verso: Pekka
SRK-yhteistyö: Pekka + ?
kirjastoyhteistyö: Saana
työsuojeluasiamies&väestösuojavastaava: Pekka
kukkaisrahasto: ?
lääkekaappi/EA-laukut: KoVa/ohjaaja
käsityö: Pekka ja Anniina
kuvataide: Teemu?
liikuntavälineet: Minna S., Sari?, Jari ?

Tiimit:
Liikkuva koulu: Suvi, Suski, Anniina, Jessica(Mirva)?
TyHy: Kirsi, Minna M., Suski, Minna S. Elli, Suvi, Anniina, Paula, Jessica(Mirva)?
Juhlat: Kimmo
Kielirikasteisuus: Taina, Riitta, Suski, Suvi
pedagogiikka:
SuRy: Riitta
Luokkatasotiimit:
OAJ-yhdyshenkilö: Saana ja Mirva
Erasmus: Taina
Korealaiset: Taina, Gwyneth
Julietit: Taina, Suski

Vastuutehtävät 2018-2019

Koulun kehittämisrahaan (340,47€) 
oikeuttava tehtävä
(valmistelija/kehittäjätaso)
Tehtävän
kuvaus
tehtävän hoitaja/
maksettava kehittämisraha
Johtoryhmän jäsenet   - koulun toimintasuunnitelman ja työyhteisön kehittämisrahan seuranta- ja kehittämistyö
- tiimien vetäminen
- yhteisten linjausten valmistelu yhdessä rehtorin kanssa
- rekrytointihaastattelut ym.koulun puolen erityistehtävät tarvittassa rehtorin ja varajohtajan kanssa yhteistyössä
HUOM! Johtoryhmään kuuluu myös koulunkäynnin ohjaajien edustaja, jolle kokoukset ovat työaikaa ja jolla ei ole tiimin vetovastuuta.
4 opettajaa (3 luo + 1eo)
€/hlö
1-2 Saija
3-4 Riitta
5-6 Sari
eo Paula
Hyvinvointi- ja Liikkuva koulu yhdyshenkilö(t)

- HyvinvointiOPS-työn koordinointi
- Liikkuva koulu -asiat
€/hlö
Heli
Sari 
Suvi 
Anniina
OPS-agentti

OPS-agentin tehtävänäon olla rehtorin ja opettajien tukena koululla OPS-asioissa, pysyä ajan tasalla kehitystyöstä ja tiedottaa niistä koululla sekä tuoda viestiä myös kouluilta kehittämisryhmien suuntaan.

 

€/hlö
Saana
L2-yhdyshenkilö(t): kv ja kulttuuri - Kouluvierailuasiat (Suski)
- Monikulttuurisuus- ja kielitietoisuus asiat
- Kielirikasteisuus
- Oppilasoppaiden vastuuopettajat
- CLIL, Julietit
-Kielipolku-hanke
€/hlö (mahd. hankerahoitus)
Taina
Riitta
Suski
Heli
Gwyneth
Muut yhdyshenkilöt

Turvallisuusvastaava/Väestösuojavastuuhenkilö/Työsuojeluvastaava
 - koulun Pelastussuunnitelman päivitys yhdessä rehtorin kanssa
- työntekijöiden yhdyshenkilönä toimiminen viranomaisten suuntaan
- neuvoo ja opastaa työsuojeluasioissa


Pekka
Koulun painotukseen liittyvät tehtävät
Työhyvinvointikoordinaattori
-Työhyvinvointitiimin vetäjä
- Työhyvinvointiasioiden koordinointi yhdessä turvallisuus- ja työsuojeluyhdyshenkilön kanssa
€/hlö
Kirsi

 TVT
(valmistelija/kehittäjätaso)
Tehtävän kuvaus  tuntimäärä  tehtävän hoitaja
maksettava korvaus
 Tutor-opettaja(t)  Tutoropettajan puoleen voi kääntyä esimerkiksi koulun pilvipalveluihin, oppimisalustoihin (esim. Peda.net), ohjelmointiin ja robotiikkaan sekä opetusverkon laitteisiin liittyvissä asioissa.  2h/vko Jaakko
hankerahoitusVES-korvattavat
tehtävät
(valmistelija/kehittäjätaso)
Tehtävän kuvaus tehtävän hoitaja/
x=
virkaehtosopimuksen
mukainen korvaus
Varajohtaja toimii rehtorin työparina ja tukena
johtamistyössä, varahenkilö rehtorin poissaollessa
- talon kehittämistyö
- johtotyhmäkokoukset 1 krt kk:ssa
- kehitystiimin jäsen
Saija
Musiikkivastaava

 - koulun yhteisten tapahtumien (päivänavaukset, juhlat yms.) musiikin säestyksestä huolehtiminen
- musiikkiluokan välineistöstä huolehtiminen
- SRK-yhteistyö (musiikki)
Kimmo

AV-vastaava(t)  TÄMÄ TOIMENKUVA TARKENTUU ELOKUUSSA
- atk-asioista tiedottaminen (salasanan vaihto)
- henkilökunnan opastus ja ohjaus
- yhteistyö opinsysiin ja tietohallintoon
- laitekannan ajantasalla pito (poistot, hankintaesitykset jne) ja inventaario
- cygnnet-yhteyshenkilö; tunnusten käyttöönoton ohjaus oppilaille ja opettajille
- laitteiden ohjelmointi
Jaakko


TI-vastaava(t)  TÄMÄ TOIMENKUVA TARKENTUU ELOKUUSSA
- henkilökunnan opastus
- laitteiden huolto (puhdistus, lataus jne)
- pedagoginen tuki ja ohjaus
- tunteja luokille pedanat - ja google ympäristöissä
Anniina (Mirva)

Oppilaskunta- ja osallisuusvastaava - oppilaskunnan toiminnan ohjaaminen (kokoukset)
- yhteisten tapahtumien, juhlien järjestelyissä mukana oleminen oppilaskunnan kanssa
- yhteistyö lasten parlamentin koordinaattorin kanssa
- edustajana OHR:issä
Heli
Jessica
Kirjastovastaava - osallisuus
-verso
Pekka

 Vastuutehtävä
(osallistujataso)
tehtävän 
kuvaus 
tehtävän
hoitaja 
 YmpäristöAgentti    Taina
 Kulttuuriyhdysope    Suvi
 Vanhempainyhdistys    Päivi
 Kirjastoyhdyshenkilö
lukumummi koordinointi
  Saana ja Päivi
 SRK-yhdysope   Pekka + Kimmo 
 Kukkaisrahasto    Tuula ja Jari
 Käsityö    Jessica, Pekka
 Päiväkotikoulu    Minna, Virve, Kirsi
OAJ-yhdyshenkilö    Saana, Mirva
KiVa-vastuuhenkilö   Elli

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä