Koti voi tukea oppijaa

KÄYTTÄYTYMINEN: Koti voi tukea oppijaa

Huoltajalla on päävastuu lapsen kasvatuksesta.
 • opettamalla ja vaatimalla hyvää käyttäytymisestä yhdessä koulun kanssa.
 • näyttämällä aikuisen hyvää esimerkkiä.
 • pitämällä yhteyttä kouluun.

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ: Koti voi tukea oppijaa

 • opettamalla asiallista kännykänkäyttöä kuten virtuaalinen koskemattomuus (esim. some-kiusaaminen ja luvattomien tietojen levittäminen)
 • tiedostamalla sen, että koulu ei korvaa kouluun tuoduille arvoesineille aiheutuneita vahinkoja

KOULUMATKAT: Koti voi tukea oppijaa

 • opettamalla ja harjoittelemalla turvallisen koulureitin kulkemista oppilaan kanssa.
 • opettamalla jalankulkijan ja polkupyöräilijän liikennesäännöt.
 • opettamalla ja valvomalla polkupyöräkypärän ja heijastimen käyttöä yhdessä koulun kanssa.
 • puuttumalla ongelmatilanteisiin (esim. kiusaaminen).

TYÖRAUHA: Koti voi tukea oppijaa

 • keskustelemalla ja olemalla kiinnostunut koulupäivästä.
 • yhteisen ratkaisun löytämisessä ongelmatilanteissa; esim. osallistumalla tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen, osallistumalla oppitunnille.

RUOKAILU: Koti voi tukea oppilaa

 • opastamalla hyviin ruokailutapoihin yhdessä koulun kanssa.
 • toimittamalla oppilaan erikoisruokavaliota koskevan lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen koulun keittiöhenkilökunnalle.
 • ilmoittamalla muutokset erikoisruokavaliossa.

AIKATAULUT JA TÄSMÄLLISYYS: Koti voi tukea oppijaa

 • huolehtimalla oppilaan säännöllisestä koulunkäynnistä lukujärjestyksen mukaan.
 • tekemällä hakemuksen poissaolosta ennakkoon (luokanopettaja/valvoja myöntää (1-5 päivää) tai rehtori (6 päivää tai enemmän). Opettajan antamien koulutehtävien suorittamisen sopiminen kirjataan hakemukseen. Tehtävien tekemisen ohjauksesta ja oppimisen edistymisestä vastaa huoltaja oppilaan poissaolon aikana.
 • kuittaamalla koulusta tulleet myöhästymis- ja poissaoloviestit.
 • selvittämällä luvattomat poissaolot ja ryhtymällä tukitoimiin asian kuntoon saattamiseksi.

VELVOLLISUUS OSALLISTUA OPETUKSEEN: Koti voi tukea oppijaa

 • yhteisen ratkaisun löytämisessä ongelmatilanteissa; esim. osallistumalla tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen, osallistumalla oppitunnille.
 • ilmoittamalla ennakoitavista poissaoloista opettajalle ajoissa (esim. hammaslääkärissä käynti).
 • ilmoittamalla sairauspoissaoloista sairastumispäivänä.
 • anomalla opetuksesta vapautuksen ennakkoon opettajalta ja rehtorilta. Hakemuksen opetuksesta vapauttamiseksi myöntää luokan oma opettaja/luokan ohjaaja 0-5 päiväksi.Pidemmät lomat myöntää rehtori.
  Suositellaan, että lomat pidetään koulujen loma-aikoina.

VELVOLLISUUS SUORITTAA TEHTÄ VÄT TUNNOLLISESTIL: Koti voi tukea oppijaa

 • järjestämällä rauhallisen paikan kotitehtävien tekemiseen.
 • tarvittaessa tehtävien tekemisen aloittamiseen ja niihin keskittymiseen ohjaamalla.
 • huolehtimalla siitä, että lapselle jää riittävä aika kotitehtävien tekemiseen.
 • kotitehtävien tekemisen valvomisella.
 • viestimällä opettajalle, mikäli oppilaan työmäärä vaikuttaa liian isolta tai liian pieneltä.
 • kuittaamalla koulusta tulleet viestit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä