Vastuutehtävät 2018-2019

Koulun kehittämisrahaan (340,47€) 
oikeuttava tehtävä
(valmistelija/kehittäjätaso)
Tehtävän
kuvaus
tehtävän hoitaja/
maksettava kehittämisraha
Johtoryhmän jäsenet   - koulun toimintasuunnitelman ja työyhteisön kehittämisrahan seuranta- ja kehittämistyö
- tiimien vetäminen
- yhteisten linjausten valmistelu yhdessä rehtorin kanssa
- rekrytointihaastattelut ym.koulun puolen erityistehtävät tarvittassa rehtorin ja varajohtajan kanssa yhteistyössä
HUOM! Johtoryhmään kuuluu myös koulunkäynnin ohjaajien edustaja, jolle kokoukset ovat työaikaa ja jolla ei ole tiimin vetovastuuta.
4 opettajaa (3 luo + 1eo)
€/hlö
1-2 Saija
3-4 Riitta
5-6 Sari
eo Paula
Hyvinvointi- ja Liikkuva koulu yhdyshenkilö(t)

- HyvinvointiOPS-työn koordinointi
- Liikkuva koulu -asiat
€/hlö
Heli
Sari 
Suvi 
Anniina
OPS-agentti

OPS-agentin tehtävänäon olla rehtorin ja opettajien tukena koululla OPS-asioissa, pysyä ajan tasalla kehitystyöstä ja tiedottaa niistä koululla sekä tuoda viestiä myös kouluilta kehittämisryhmien suuntaan.

 

€/hlö
Saana
L2-yhdyshenkilö(t): kv ja kulttuuri - Kouluvierailuasiat (Suski)
- Monikulttuurisuus- ja kielitietoisuus asiat
- Kielirikasteisuus
- Oppilasoppaiden vastuuopettajat
- CLIL, Julietit
-Kielipolku-hanke
€/hlö (mahd. hankerahoitus)
Taina
Riitta
Suski
Heli
Gwyneth
Muut yhdyshenkilöt

Turvallisuusvastaava/Väestösuojavastuuhenkilö/Työsuojeluvastaava
 - koulun Pelastussuunnitelman päivitys yhdessä rehtorin kanssa
- työntekijöiden yhdyshenkilönä toimiminen viranomaisten suuntaan
- neuvoo ja opastaa työsuojeluasioissa


Pekka
Koulun painotukseen liittyvät tehtävät
Työhyvinvointikoordinaattori
-Työhyvinvointitiimin vetäjä
- Työhyvinvointiasioiden koordinointi yhdessä turvallisuus- ja työsuojeluyhdyshenkilön kanssa
€/hlö
Kirsi

 TVT
(valmistelija/kehittäjätaso)
Tehtävän kuvaus  tuntimäärä  tehtävän hoitaja
maksettava korvaus
 Tutor-opettaja(t)  Tutoropettajan puoleen voi kääntyä esimerkiksi koulun pilvipalveluihin, oppimisalustoihin (esim. Peda.net), ohjelmointiin ja robotiikkaan sekä opetusverkon laitteisiin liittyvissä asioissa.  2h/vko Jaakko
hankerahoitusVES-korvattavat
tehtävät
(valmistelija/kehittäjätaso)
Tehtävän kuvaus tehtävän hoitaja/
x=
virkaehtosopimuksen
mukainen korvaus
Varajohtaja toimii rehtorin työparina ja tukena
johtamistyössä, varahenkilö rehtorin poissaollessa
- talon kehittämistyö
- johtotyhmäkokoukset 1 krt kk:ssa
- kehitystiimin jäsen
Saija
Musiikkivastaava

 - koulun yhteisten tapahtumien (päivänavaukset, juhlat yms.) musiikin säestyksestä huolehtiminen
- musiikkiluokan välineistöstä huolehtiminen
- SRK-yhteistyö (musiikki)
Kimmo

AV-vastaava(t)  TÄMÄ TOIMENKUVA TARKENTUU ELOKUUSSA
- atk-asioista tiedottaminen (salasanan vaihto)
- henkilökunnan opastus ja ohjaus
- yhteistyö opinsysiin ja tietohallintoon
- laitekannan ajantasalla pito (poistot, hankintaesitykset jne) ja inventaario
- cygnnet-yhteyshenkilö; tunnusten käyttöönoton ohjaus oppilaille ja opettajille
- laitteiden ohjelmointi
Jaakko


TI-vastaava(t)  TÄMÄ TOIMENKUVA TARKENTUU ELOKUUSSA
- henkilökunnan opastus
- laitteiden huolto (puhdistus, lataus jne)
- pedagoginen tuki ja ohjaus
- tunteja luokille pedanat - ja google ympäristöissä
Anniina (Mirva)

Oppilaskunta- ja osallisuusvastaava - oppilaskunnan toiminnan ohjaaminen (kokoukset)
- yhteisten tapahtumien, juhlien järjestelyissä mukana oleminen oppilaskunnan kanssa
- yhteistyö lasten parlamentin koordinaattorin kanssa
- edustajana OHR:issä
Heli
Jessica
Kirjastovastaava - osallisuus
-verso
Pekka

 Vastuutehtävä
(osallistujataso)
tehtävän 
kuvaus 
tehtävän
hoitaja 
 YmpäristöAgentti    Taina
 Kulttuuriyhdysope    Suvi
 Vanhempainyhdistys    Päivi
 Kirjastoyhdyshenkilö
lukumummi koordinointi
  Saana ja Päivi
 SRK-yhdysope   Pekka + Kimmo 
 Kukkaisrahasto    Tuula ja Jari
 Käsityö    Jessica, Pekka
 Päiväkotikoulu    Minna, Virve, Kirsi
OAJ-yhdyshenkilö    Saana, Mirva
KiVa-vastuuhenkilö   Elli

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä