Psykologia 5

PS05 Itsenäisen suorituksen tehtävät osa 1/2020

PS05 ITSENÄISET Persoonallisuus ja sosiaalisuus osa 1
JUR 20191216 

Psykologian kurssi 5 koostuu opetussuunnitelman mukaisesti seuraavista asioista:

Keskeiset sisällöt

 • persoonallisuuden määrittely
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
 • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

 

Aloitetaan kurssin avaaminen:

1. Tee itsestäsi kaksi eri persoonallisuustestiä netissä:
 1. https://netello.fi/persoonallisuustesti
 2. https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti

Millaiset olivat näiden testien tulokset? Olivatko tulokset toisiinsa nähden yhtenevät?

Pitivätkö tulokset miestäsi paikkaansa? Perustele vastauksesi. Älä hävitä tuloksia!

2. Mikä merkitys ihmiselle on
 1. Minäkäsityksellä
 2. Itsetunnolla
 3. Sukupuoli-identiteetillä

3. Miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen persoonallisuuteen?

4. Selitä Thomasin ja Chessin temperamenttipiirreteoria.

5. Palaa uudelleen alussa tekemiisi persoonallisuustesteihin ja lue kappale 6. Millaisia tekemäsi testit olivat ja mitä ne pyrkivät mittaamaan sinun persoonallisuudestasi? Voisitko kuvitella tällaisia testejä käytettävän työpaikalla valittaessa uusia työntekijöitä? Olisivat nämä testit tässä tehtävässä hyödylliset? Perustele mielipiteesi.

6. Tutustu kirjan ulkopuolisten lähteiden avulla humanistisen psykologian periaatteisiin.
 1. Millainen on humanistisen psykologian ihmiskuva?
 2. Mitä tarkoitetaan holistisella näkemyksellä humanistisessa psykologiassa?
 3. Tutustu Maslown tarvehierarkiapyramidiin. Mitä vahvuuksia ja mitä heikkouksia löydät Maslown näkemyksistä?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä