Tulevat 5.-luokkalaiset

Valinnaisainekuvaukset 2020 - 2021 tuleville 5.- luokkalaisille

Matematiikkaa toiminnallisesti

Toiminnallinen matematiikka = matematiikkaa yhdessä toimien ja pelejä pelaten

Toiminnallisen matematiikan kurssilla harjoitellaan matematiikkaa toiminnallisesti mm. kerto- ja jakolaskua, murto- ja desimaalilukuja.

Harjoittelussa käytetään konkreettisia välineitä, esimerkiksi murtolukupaloja, värisauvoja, kymmenjärjestelmäpalikoita.

Kurssilla myös pelataan matemaattisia lautapelejä ja tietokonepelejä.

Ohjelmointia

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin ja harjoitellaan ohjelmoimaan interaktiivisia tarinoita, animaatioita ja pelejä Scratch-ohjelmointiympäristössä.

Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet ymmärtää ohjelmointikieltä, ohjelmoinnin logiikkaa ja oppia käyttämään visuaalisen ohjelmoinnin yksinkertaisia malleja.

Kurssin lopuksi on tavoitteena tuottaa oma peli tai animaatio opittujen taitojen pohjalta.

Liikunta

Paljon monenlaista liikuntaa sisällä ja ulkona. Kurssin alussa opettaja laatii ohjattavan ryhmänsä kanssa suunnitelman, jossa huomioidaan oppilaiden toiveita mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on perustaitojen vahvistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja syventäminen.

Teknologia

Kurssilla tutkitaan rakennettua ympäristöä ja erilaisten laitteiden toimintaa teknologian, rakentelun ja kokeilujen kautta. Rakentelussa hyödynnetään erilaisia materiaaleja. Tutustutaan koodaamiseen ja robotiikkaan. Käydään mahdollisuuksien mukaan vierailulla esim. Oulun yliopiston Fablab:ssa tai teknologia-alan yrityksessä.

Musiikki

Monipuolista musiikillista toimintaa! Harjoitellaan eri soittimien, esim. ukulelen ja kitaran soittamista. Oppilaita kuullaan ohjelmiston suunnittelussa ja otetaan huomioon heidän harrastuneisuus ja kiinnostuksen kohteet. Valinnaiskurssilla voidaan harjoitella tulevien juhlien yhteislaulujen säestyksiä ja tehdä omia esityksiä.

Yrittäjyys

Kurssilla tutustutaan paikallisiin yrityksiin, haastatellaan eri alojen työntekijöitä ja tehdään yritysvierailuja. Kurssilla oppilas perehtyy erilaisiin työtehtäviin lyhyen työharjoittelun kautta. Työharjoittelua voi suorittaa esim. päiväkodissa ja lähikaupoissa. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan koulun yhteinen tapahtuma. Tapahtumassa yrittäjäkurssilaiset voivat pitää mm. kahviota ja erilaisia toimintapisteitä.

Käsityö

Kovat

Käsityö - kovat materiaalit Tavoitteena on teknisen käsityön perustekniikoiden sekä perustietojen ja taitojen vahvistuminen. Opitaan erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja soveltamista. Tutustutaan mekaniikan ja sähköopin perusteisiin esim. virtapiiri ja pehmytjuottaminen. Syventävän käsityön opiskelussa painottuvat toteutettavan työn suunnittelu, dokumentointi ja arviointi.

Pehmeät

Käsityö - pehmeät materiaalit Tavoitteena on tekstiilikäsityön perustekniikoiden sekä perustietojen ja taitojen vahvistuminen. Opitaan erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja soveltamista. Suunnitellaan ja toteutetaan oma asuste tai vastaava työ, jossa hyödynnetään eri tekniikoita. Syventävän käsityön opiskelussa painottuvat toteutettavan työn suunnittelu, dokumentointi ja arviointi. Mahdollinen vierailu Oulun Pikisaaren käsityönäyttelyyn.

Kuvataide

Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti kuvataiteen eri osa-alueita. Oppilaiden oma suunnittelu, oman työn arviointi ja dokumentointi on tärkeää. Tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa.

Ilmaisutaito/ Draamaryhmä

Kurssilla käytetään hyväksi monipuolisesti ilmaisutaitoa/draamaa, mediaa, elokuvaa ja animaatiota. Oppilaat pääsevät osallistumaan kiinnostavan sisällön laatimiseen yhdessä opettajan kanssa. Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Työskentelyssä suositaan toiminnallisia työtapoja, saadaan kokemuksia erilaisista esiintymistilanteista ja harjoitellaan ilmaisua kannustavassa ilmapiirissä. Tärkeintä ovat ilo ja luovuus!

Hyvinvointia

Hyvinvointikurssilla perehdytään ravitsemukseen, mietitään riittävän levon merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, tutustutaan monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin sekä tuetaan oppilaiden stressinhallinnan ja itsetuntemuksen keinoja. Lisäksi kurssilla ohjataan oppilasta löytämään omat luonteenvahvuutensa ja hyödyntämään niitä koulutyössä. Kurssin tavoitteet liittyvät opetussuunnitelman sisältöalueisiin itsestä huolehtimisen ja arjen taidot. Kurssin aikana oppilaat arvioivat ja tarkastelevat omia elämäntapojaan sekä oppivat oikeita omaan terveyteen liittyviä valintoja. Itsensä ja omat vahvuutensa tunteva ja terve oppilas motivoituu koulunkäyntiin ja hyödyntää oppimaansa paremmin! Terveys, oikeat valinnat ja positiivinen minäkuva vahvistavat oppilaan resilienssiä.