Puheopetus

Puheopetus

Koulussa annettava puheopetus on kotiharjoittelua tukevaa opetusta, jolla pyritään auttamaan lievien artikulaatiovirheiden (r, s) korjaantumista. Äänteiden oppiminen tapahtuu parhaiten päivittäisillä harjoituksilla kotona, koska äänteen automatisoituminen ja yleistyminen puheeseen edellyttää erittäin paljon toistoja.

Koulussa annetaan kotiharjoittelua tukevaa puheopetusta, jos huoltajat sitoutuvat harjoittelemaan päivittäin lapsen kanssa. Opetusta tarjotaan 1 -luokkalaisille noin 10 kerran jakso, 10 – 15 minuuttia kerrallaan.

Ottakaa yhteyttä erityisopettajaan, jos haluatte lapsellenne puheopetusta.