Oppilashuolto

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka työn tavoitteena on lapsen koulunkäynnin, oppimisen ja psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen yhteistyössä opettajien, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologin puoleen voi kääntyä, kun on huolta lapsen oppimisesta tai psyykkisestä kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia oppimisvalmiuksien ja –vaikeuksien sekä tunne-elämän ja sosiaalisten suhteiden kartoittamiseksi.
Kiiminkijoen koulun koulupsykologina toimii Virva Sarias ja hänet tavoittaa puhelinnumerosta 050 381 6167.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu oppilaan koulunkäynnin, sosiaalisen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Koulukuraattorikäynnit ovat vapaa-ehtoisia ja luottamuksellisia. Työskentely tapahtuu sovitusti yhteistyössä huoltajien, opettajien ja muun verkoston kanssa.
Kiiminkijoen koulun koulukuraattorina toimii Heli Keränen ja hänet tavoittaa puhelinnumerosta 040 848 6098.