Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Eräjärven koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän palaverit

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

Koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmä käsittelee kouluyhteisön opiskeluhuollollisia asioita ja kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana. Koulun opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat lisäksi rehtorin nimeämät edustajat opettajakunnasta, erityisopetuksesta, opiskeluhuollosta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, oppilaskunnasta sekä vanhempainyhdistyksestä. Ryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävän aiheen mukaan, tarvittaessa kokouksiin kutsutaan muiden alojen asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen. 

Opiskeluhuoltoryhmä seuraa ja tukee yhteisön hyvinvointia sekä koordinoi koulun ja opetusryhmien yhteisöllistä tuen tarvetta sekä oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea. Opiskeluhuoltotyössä edistetään kasvu- ja oppimisympäristön terveyttä ja turvallisuutta. Ryhmän tehtäviin kuuluvat ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä koulun opiskeluhuollon käytäntöjen kehittäminen. Opiskeluhuoltoryhmä koordinoi myös kehittämistä, sekä seuraa ja arvioi oppilashuollon toteutumista oppilaan ja yhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Opiskeluhuollon toiminnan ohella hyvinvointia tuetaan ohjauksen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä