Matematiikka

Johdanto

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.

Matematiikkaa oppiakseen opiskelijan on pyrittävä oma-aloitteisuuteen, sillä itse tekeminen ja uuden keksiminen kuuluvat oleellisesti matematiikan oppimisprosessiin. Opiskelussa menestymisen takaavat parhaiten älyllinen ponnistelu ja aktiivinen osallistuminen opetukseen oppitunneilla sekä kotitehtävien ahkera suorittaminen.

Pitkä matematiikka (MAA) sisältää 10 pakollista kurssia ja 8 syventävää kurssia. Lyhyt matematiikka (MAB) sisältää 6 pakollista kurssia ja 3 syventävää kurssia.