Kirjoittaminen

Kirjoittajalukio (OPS2019)

Kirjoittajalukio antaa runsaasti opetusta käytännön kirjoittamisessa. Lisäksi perehdyt syvemmin monenlaiseen kaunokirjallisuuteen ja asiateksteihin.

Keskeistä opinnoissa on laventaa omaa kirjallista ilmaisua kirjoitusharjoitusten ja tekstien tutkimisen kautta. Kirjoittamisopinnoissa keskustellaan teksteistä yhdessä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Kirjoittajalukiolaiset osallistuvat myös kirjailijavierailuihin, joissa kirjoittamisen ammattilaiset kertovat työstään.

Kirjoittamisen opinnoissa opiskellaan kirjoittamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Opintoihin sisältyy

  • proosaa (tarinoita, kertomuksia, novelleja)
  • draamaa (näytelmiä, kuunnelmia, käsikirjoituksia)
  • lyriikkaa (runoja, loruja, laululyriikkaa)
  • asiakirjoittamista (journalistisia tekstejä, verkkokirjoittamista, tutkivaa kirjoittamista)
  • oman kirjoittamisen ja oman kirjoittajuuden kehittämistä (tutustumista kirjoittajan työhön, kirjoittamisen työkaluja ja käytännön harjoitusta)

KIY1–2 Kirjoittamisen yleiskurssit

Kirjoittamisen perusteet -kurssilla (KIY1) käydään läpi kirjoittamiseen liittyviä perusasioita.
Kieli, tyyli ja kirjoittaminen -kurssilla (KIY2) pohditaan kieltä kirjoittamisen näkökulmasta.

KIP1–3 Proosa

Proosakursseilla tutustutaan kertomakirjallisuuden eri lajeihin sekä lukemalla tekstejä että kirjoittamalla itse. Kursseilla tehdään nopeita tuntiharjoituksia ja työskennellään pitkäjänteisesti tekstien parissa. Yhteensä 3 kurssia.

KID1–3 Draama

Draamakursseilla perehdytään muun muassa näytelmän ja kuunnelman kirjoittamiseen sekä dramatisointiin. Kurssilla hiotaan erityisesti dialogin kirjoittamisen taitoa. Yhteensä 3 kurssia.

KIL1–2 Lyriikka + KIL3 Laululyriikka

Lyriikkakursseilla tutustutaan runouteen kaunokirjallisuuden lajina. Kurssilla harjoitellaan mitallisen ja vapaamittaisen runon kirjoittamista, kielikuvia ja muita runouden erityispiirteitä. Kirjoittajalukion pakolliseen oppimäärään kuuluvat kurssit KIL1–2, kurssi KIL3 Laululyriikka on valinnainen.

KIA1–3 Asiakirjoittaminen

Asiakirjoittamisen kursseilla perehdytään journalistisen tekstin kirjoittamiseen, verkkokirjoittamisen erityispiirteisiin sekä tutkivaan kirjoittamiseen. Tavoitteena on löytää oma, persoonallinen tapa kirjoittaa asiatekstiä. Kurssien sisältö antaa valmiuksia jatko-opintoihin. Yhteensä 3 kurssia.

KIO1–5 Oman ilmaisun ja oman kirjoittajuuden kehittäminen

Kirjoittajalukion valinnaisia opintoja ovat oman ilmaisun ja kirjoittajana kehittymisen kurssit.
KIO1 Kirjoittajan työ -kurssilla tutustutaan kirjoittajan työhön ja itsensä kehittämiseen kirjoittajana vierailujen ja opintoretkien avulla. Kurssi kestää koko lukion ajan.
KIO2–3 Oman tekstin työstäminen -kurssikokonaisuuden tavoitteena on työskennellä pitkäjänteisesti oman tekstin parissa. Opiskelija voi valita tekstilajikseen proosan, draaman, lyriikan tai asiatekstit, ja hän työstää kurssien aikana omaa tekstiään kohti julkaisuvalmista kokonaisuutta.
KIO4 Julkaiseminen tutustuttaa julkaisujen tekemiseen ja kustannustoimintaan, KIO5 Yhteisöllinen kirjoittaminen perehdyttää ryhmässä kirjoittamisen pelisääntöihin ja yhteisöllisen kirjoittamisen käytäntöihin.