Fysiikka

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa

Fysiikan opinnot koostuvat yhdestä kaikille pakollisesta kurssista
  • Fysiikka 1: Fysiikka luonnontieteenä
ja seitsemästä valtakunnallisesta syväntävästä kurssista
  • Fysiikka 2: Lämpö
  • Fysikka 3: Sähkö
  • Fysiikka 4: Voima ja liike
  • Fysiikka 5: Jaksollinen liike ja aallot
  • Fysiikka 6: Sähkömagnetismi
  • Fysiikka 7: Aine ja säteily

Lisäksi lukiossamme on tarjolla kolme koulukohtaista soveltavaa kurssia
  • Fysiikka 8: Fysiikan työkurssi
  • Fysiikka 9: Fysiikan kokonaiskuva