Opinto-ohjaus

Oppiaineen tehtävä

"Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä. 
Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan
ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan."

Lähde: Opetushallitus, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Käytännössä opinto-ohjauksella pyritään siis siihen, että opiskelija pystyy tekemään itsensä kannalta järkeviä valintoja niin lukio-opiskelun kuin urasuunnittelunkin suhteen omat henkilökohtaiset ominaisuutensa ja resurssinsa huomioiden. 

Opinto-ohjauksen pakollisia kursseja on kaksi: OPO1 ja OPO2. Pakollisten kurssien lisäksi opiskelijat suorittavat puolikkaan OPO5-kurssin ja halutessaan tutor-kurssin (OPO3).