Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointikriteerit


 

Tavoitteet käyttäytymiselle

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit päivitettiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa tammi-maaliskuussa 2017.
Alkuopetuksessa käytetään asteikkoa: erinomainen, hyvä, kohtalainen,heikko. Kolmannesta luokasta eteenpäin käytetään numeroarvostelua.

Tavoitteet käyttäytymiselle

Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle

•Oppilas osaa ottaa muut huomioon ja tuntee velvollisuutensa yhteisön jäsenenä
•Hän kantaa vastuunsa ympäristöstä
•Hän toimii rehellisesti ja luotettavasti ja pystyy ajattelemaan itsenäisesti.
•Hän noudattaa sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja kielenkäytössä, pukeutumisessa, ruokailussa ja yleisesti.
•Hän toimii myönteisesti, aktiivisesti ja yhteistyökykyisesti sekä auttaa ja kannustaa muita.


1.-2.lk

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 1-2.-luokilla on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Kouluyhteisö ja -ympäristö
 2. Työn arvostus
 3. Säännöt, työrauha
 4. Käytöstavat
 5. Rangaistukset
 6. Kiusaaminen

Erinomainen
OPPILAS

 1. Toimii erimerkillisesti kouluyhteisössä ja -ympäristössä.
 2. Hoitaa työnsä ja tehtävänsä erinomaisesti.
 3. Noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia erinomaisesti.
 4. On kaikessa toiminnassaan kohtelias, ystävällinen ja avulias.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Pyrkii vaikuttamaan myönteisesti ryhmän ilmapiiriin ja innostaa tovereitaan myönteiseen käyttäytymiseen.

Hyvä
OPPILAS

 1. Asennoituu kouluyhteisöön ja -ympäristöön myönteisesti.
 2. Hoitaa koulutyönsä yleensä hyvin sekä huolehtii tehtävistään ja välineistään.
 3. Noudattaa yhteisiä sääntöjä sopimuksia hyvin.
 4. Käyttäytyy asiallisesti.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Ei kiusaa tovereitaan eikä käytä väkivaltaa toisia kohtaan.

Kohtalainen
OPPILAS

 1. Asennoituu kouluyhteisöön ja -ympäristöön joskus välinpitämättömästi.
 2. Jättää usein tehtävät ja työt tekemättä.
 3. Asennoituu välinpitämättömästi yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia kohtaan.
 4. On toisinaan epäkohtelias.
 5. On saanut lisäohjeistuksia tai joitakin rangaistuksia.
 6. Osallistuu satununnaisesti kiusaamiseen.

Heikko
OPPILAS

 1. Asennoituu kouluyhteisöön ja -ympäristöön kielteisesti.
 2. Jättää tehtävät kesken tai ne ovat kokonaan tekemättä.
 3. Ei noudata yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia.
 4. On jatkuvasti epäkohtelias ja/ tai vahingoittaa muita.
 5. On saanut rangaistuksia.
 6. Osallistuu toistuvasti kiusaamisen.3.-6.lk

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 3.- 6.-luokilla on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Kouluyhteisö ja -ympäristö
 2. Työn arvostus
 3. Säännöt, työrauha
 4. Käytöstavat
 5. Rangaistukset
 6. Kiusaaminen

Arvosana 10, erinomainen
Oppilas

 1. Toimii oma-aloitteisesti esimerkkinä kouluyhteisössä.
 2. Arvostaa esimerkillisesti omaa ja toistensa työtä.
 3. Pitää aktiivisesti yllä työrauhaa.
 4. Käyttäytyy kaikkia kohtaan kohteliaasti.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Toimii aktiivisesti koulukiusaamista vastaan.

 

Arvosana 9, kiitettävä
Oppilas

 1. Toimii esimerkillisesti kouluyhteisössä.
 2. Arvostaa omaa ja toistensa työtä.
 3. Ylläpitää työrauhaa, noudattaa yhteisiä sääntöjä.
 4. Käyttäytyy kohteliaasti.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Pyrkii estämään koulukiusaamista.

 

Arvosana 8, hyvä
Oppilas

 1. Suhtautuu kouluyhteisöön ja -ympäristöön myönteisesti.
 2. Osaa arvostaa omaa ja toisen työtä.
 3. Noudattaa yhteisiä sääntöjä, antaa toisille työrauhan.
 4. Käyttäytyy yleensä hyvin, on huomautuksin ojennettavissa.
 5. Ei ole saanut rangaistuksia.
 6. Ei osallistu koulukiusaamiseen.

 

Arvosana 7, tyydyttävä
Oppilas

 1. Suhtautuu kouluyhteisöön ja -ympäristöön joskus välinpitämättömästi.
 2. Suhtautuu joskus omaan ja toisten työhön välinpitämättömästi.
 3. Noudattaa yleensä sääntöjä. Häiritsee joskus toisten työskentelyä.
 4. Kielenkäytössä ja muussa käyttäytymisessä on huomauttamista.
 5. On saanut joitakin rangaistuksia tai lisäohjausta käyttäytymiseen.
 6. On voinut osallistua yksittäiseen kiusaustapaukseen.

 

Arvosana 6, kohtalainen
Oppilas

 1. Suhtautuu koulunyhteisöön ja -ympäristöön enimmäkseen kielteisesti.
 2. Laiminlyö usein tehtäviään, suhtautuu yhteiseen omaisuuteen toistuvasti välinpitämättömästi.
 3. Rikkoo koulun järjestyssääntöjä. Häiritsee usein toisten työskentelyä.
 4. Vaatii usein huomauttamista huonosta kielenkäytöstä ja käyttäytymisestä.
 5. On saanut useita rangaistuksia tai rangaistuksen väkivaltaisesta käyttäytymisestä.
 6. Osallistuu toistuvasti kiusaamiseen

 

Arvosana 5, välttävä
Oppilas

 1. Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan.
 2. Laiminlyö jatkuvasti tehtäviään.
 3. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti.
 4. Halveksii ympäristöä.
 5. Syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin.
 6. Osallistuu toistuvasti ja aktiivisesti kiusaamiseen.

 

 
  

  

 
 

 
 


 


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä