Online resources for Chemical Safety in Science Education

ORCheSSE-hankkeen tilannekatsaus (tammikuu 2022) - tule mukaan "kommentoijaksi" ("critical friend")

ORCheSSE-hanke on syksyn aikana edennyt mukavasti. Tässä lyhyt katsaus osahankkeisiin. Suomen vastuulla olevan 3.osahankkeen englannin kielisiin osioihin toivottan kommentoijia - mitä puuttuu, mitä pitäisi käsitellä toisin jne. Minulle voi ilmoittautua (voimme maksaa korvausta tehdystä työstä, siitä sovitaan erikseen).
 

1.OSAHANKE - Lainsäädäntöosuus

Ensimmäinen osahanke (IO, intellectual output, Erasmus-kielellä) koskee voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäändännön ja normiston kokoamista EU:ssa ja hankemaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Slovenia). Lainsäädäntöosuuden aineisto on käytännössä englannin kielen osalta valmis ja löytyy osoitteessa https://chesse.org/legislation/. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita. Tämän osalta suomen kieliset käännökset ovat myös valmiit ja ne siirretään sivustolle. 

2.OSAHANKE - Verkkosivusto

Verkkosivu-osahanke (jossa vastuu Oslon yliopistolla) on työstänyt sivuston rakennetta ja ulkoasua - toimintamallit sisällön tuottamiseen on olemassa - selkeä prosessi, jossa huomioidaan mm. sivuston sivujen yhdenmukaisuus, luettavuus (kuvienkin osalta) sekä ajantasaisuus ylläpitäminen. Sivuston rakenteessa yksi tavoite on saada sivuston sellaiseksi, että on luettavissa myös älypuhemilla. Sivuston rakennetta ja toimivuutta on työtetty useassa työpajassa ja johtoryhmässä. Lopullisen muodon sivusto saanee tietenkin hankkeen lopussa. Suomen puolelta tässä rakenteen ja ulkoasun valmisteluissa mukana on Johannes Pernaa. 

3.OSAHANKE - Opettajaopas

Opettajaopas-osahanke (jossa vastuu Helsingin yliopistolla) on edennyt vauhdilla koko syksyn ja nyt on menossa sisältöjen viimeistelyvaihe ja päällekkäisyyksien poistaminen. Oppaan sisältöä viimeistellään huhtikuussa pidettävässä tapaamisessa, joten suunnitelman mukaan kersäkuussa sisältö on valmis (jopa käännöksiä myöten). Suomen kielinen versio tukee nyt vahvasti olemassa olevan Kemikaalivaraston hoitajan opas päivittämistä (ja korvannee tämän syksyllä 2022 pidettävien tilaisuuksien myötä). Suomen puolelta vastuussa on Ari Myllyviita, joka edustaa Suomea hankkeen johtoryhmässä. Jenna Salmijärvi myös tiiviisti sisällön tuotannossa mukana.

Opettajaoppaaseen on päädytty ottamaan myös lyhyt osio kemikaaliturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Suositellaan maakohtaisesti koulutuksien järjestämistä (työnantajan velvoite antaa vastuutehtävän saaneille opettajillemahdollisuus osallistua koulutukseen - perehdyttämisvelvoite).

4.OSAHANKE - Kokeellinen kemia

Neljäs osahanke käsittää ns. vihreän kemian mukaisen kokeellisen työskentelyn. Vastuussa on Ljubljanan yliopisto. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana mm. Veli-Matti Vesterinen ja Jarkko Lampiselkä. Tämän osahankkeen työ onnyt alkanut ja sitä varten on koottu olemassa olevaa tutkimusta teeman ympäriltä. 

ORCheSSE-hankkeen jatkoa?


Hankkeen edetessä on jatkosta syntynyt ajatuksia ja myös toiveita. Tässä muutama jatkohankkeen sisältöidea:
- uusia maita (ja käännöksiä) mukaan; lähtökohtana samalla jatkaa päivityksiä jo olemassa olevaan oppaaseen
- MOOC-koulutuksien suunnittelu ja toteuttaminen olemassa olevien materiaalien avulla
- ammatillisen koulutuksen tahojen huomioiminen
- opettajankoulutukseen sisällytettävän materiaalien luominen (osaltaan tämä syntyvä opas tukee jo sitä)

Hanke on ollut ja on ajankohtainen, joten jatko olisi tärkeä lisäpanostus kemikaaliturvallisuuden lisäämiselle kouluissa ja oppilaitoksissa. 

ORCheSSE-hankkeen tilannekatsaus (kesäkuu 2021)

Tilannekatsaus osahenkkeittain

1.OSAHANKE - Lainsäädäntöosuus

Ensimmäinen osahanke (IO, intellectual output, Erasmus-kielellä) koskee voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäändännön ja normiston kokoamista EU:ssa ja hankemaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Slovenia). Lainsäädäntöosuuden aineisto on loppusuoralla osoitteessa www.chesse.org. Hankkeessa olemme tuotettu kansainvälistä tekstiä kemikaalilainsäädännöstä CheSSE-verkkosivustolle. Jos sinulla on aikaa ja energiaa antaa meille palautetta tekstistä, lähetä kommenttisi (suomeksi / in English / på svenska) sähköpostitse osoitteeseen jenna.salmijarvi@outlook.com (13. kesäkuuta mennessä).

Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita.

2.OSAHANKE - Verkkosivusto

Verkkosivu-osahanke (jossa vastuu Oslon yliopistolla) on työstänyt layoutia. Tavoitteena on saada kaikki aineisto, mikä hankkeen puitteissa syntyy, jakoon hankkeen omille www-sivuille englanniksi ja hankkeessa mukana olevien maiden kielillä. Sivuston rakennetta ja toimivuutta on työtetty työpajoissa ja johtoryhmässä. Lopullisen muodon sivusto saanee tietenkin hankkeen lopussa. Kansallisia sivuja lähdetään työstämään, kun englannin kielinen versio on rakennettu (joka sekin päivittyy vielä hankkeen loppuun saakka).

Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Johannes Pernaa.

3.OSAHANKE - Opettajaopas

Opettajaopas-osahanke (jossa vastuu Helsingin yliopistolla) on käynnistynyt sisällysluettelon rakenteen säätämisellä. Oppaan sisältö hahmottuu käyttäjien tarpeiden mukaan ja syksyllä 2021 pidettävien työpajojen myötä. Suomen kielinen versio päivittyy samalla eli Kemikaalivaraston hoitajan opas päivittyy ja siitä poimitaan yhteiset osat em. hankkeen sivustolla. 

Suomen puolelta vastuussa on Ari Myllyviita, joka edustaa Suomea hankkeen johtoryhmässä. Jenna Salmijärvi myös tiiviisti tässä mukana.

4.OSAHANKE - Kokeellinen kemia

Neljäs osahanke käsittää ns. vihreän kemian mukaisen kokeellisen työskentelyn. Vastuussa on Ljubljanan yliopisto. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana mm. Veli-Matti Vesterinen ja Jarkko Lampiselkä.

ORCheSSE-hankkeen tilannekatsaus (huhtikuu 2021)

Tilannekatsaus osahenkkeittain

1.OSAHANKE - Lainsäädäntöosuus

Ensimmäinen osahanke (IO, intellectual output, Erasmus-kielellä) koskee voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäändännön ja normiston kokoamista EU:ssa ja hankemaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Slovenia). Lainsäädäntöosuuden aineisto on hahmottumassa ja sisältöä viedään hankkeen www-sivuille www.chesse.org. Tuotoksia arvioidaan mm. huhtikuun lopun workshopissa (29.-30.4.2021, kiinnostuneet voi ilmoittautua).

Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita.

2.OSAHANKE - Verkkosivusto

Verkkosivu-osahanke (jossa vastuu Oslon yliopistolla) on tulossa työpaja-vaiheeseen. Tavoitteena on saada kaikki aineisto, miköä hankkeen puitteissa syntyy, jakoon hankkeen omille www-sivuille englanniksi ja hankkeessa mukana olevien maiden kielillä. Ensimmäiset hahmotelmat rakenteesta on jo olemassa. Sivustion rakennetta ja toimivuutta työstetään em. huhtikuun lopun workshopissa (29.-30.4.2021). Suomen omaa referenssiryhmää kootaan.

Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Johannes Pernaa.

3.OSAHANKE - Opettajaopas

Opettajaopas-osahanke (jossa vastuu Helsingin yliopistolla) on käynnistynyt sisällysluettelon hahmottamisella (eli sisällön kartoittamiselle olemassa olevista oppaista). Suomen kielinen versio päivittyy samalla eli Kemikaalivaraston hoitajan opas päivittyy ja siitä poimitaan yhteiset osat em. hankkeen sivustolla. Oppaan kehittämiseen liittyvä suomalainen workshop on sitten loppukeväästä.

Suomen puolelta vastuussa on Ari Myllyviita, joka edustaa Suomea hankkeen johtoryhmässä. Jenna Salmijärvi myös tiiviisti tässä mukana.

4.OSAHANKE - Kokeellinen kemia

Neljäs osahanke käsittää ns. vihreän kemian mukaisen kokeellisen työskentelyn. Vastuussa on Ljubljanan yliopisto. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana mm. Veli-Matti Vesterinen ja Jarkko Lampiselkä.

ORCheSSE -hankkeen tilannekatsaus (lokakuu 2020)

Hanke on jaettu neljään osaan, joilla jokaisellla on oma "vastuuyliopisto".

Ensimmäinen osahanke (IO, intellectual output, Erasmus-kielellä) koskee voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäändännön ja normiston kokoamista EU:ssa ja hankemaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Slovenia). Normisto-osahanke (jossa vastuu Tukholman yliopistolla) on koko hankkeen vaihe 1, johon liittyen ensimmäinen valmisteleva workshop järjestetään marraskuun 9.päivä. Laajempi, ja johon myös kiinnostuneille avataan ovet (ilmoittautua voi allekirjoittaneelle), järjestetään tammikuussa 2021, maanantaista keskiviikkoon 11.-13.1. Työskentely tapahtuu etänä (Teams tai Zoom). Työskentely tapahtuu mm. luentojen muodossa (ECHA, Euroopan kemikaalivirasto ja OCHA, Euroopan työturvallisuusvirasto) ja eri ryhmissä keskustellen (kansalliset, temaattiset). Ohjelma konkretisoituu marraskuun aikana. OCHA:n kanssa on pidetty jo yksi suunnittelupalaveri. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita.

Verkkosivu-osahanke (jossa vastuu Oslon yliopistolla) on myös käynnistynyt. Tavoitteena on saada kaikki aineisto, miköä hankkeen puitteissa syntyy, jakoon hankkeen omille www-sivuille englanniksi ja hankkeessa mukana olevien maiden kielillä. Ensimmäiset hahmotelmat rakenteesta on jo olemassa. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Johannes Pernaa.

Opettajaopas-osahanke (jossa vastuu Helsingin yliopistolla) käynnistyy varsinaisesti ensi vuoden puolella, perustuen mm. 1.osahankkeen tuloksiin. Suomessa (suomen kielinen versio) työ on jo olemassa olevan Kemikaalivaraston hoitajan oppaan päivittämistä ja laajentamista. Tämä päivitystyö on jo käynnissä. Oppaan kehittämiseen liittyvä workshop on sitten loppukeväästä (aikataulu auki, odotetaan matkustus- ym. rajoitusten purkautumista). Suomen puolelta vastuussa on Ari Myllyviita, joka edustaa Suomea hankkeen johtoryhmässä. Jenna Salmijärvi myös tiiviisti mukana.

Neljäs osahanke käsittää ns. vihreän kemian mukaisen kokeellisen työskentelyn. Lähestytään kemian opettajakoulutusta ja opettajien tukemista kokeelllisessa työskentelyssä. Tämä hahmottuu, kun tästä osahankkeesta vastuussa olevan Ljubljanan yliopisto työstää asiaa tarkemmin. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana mm. Veli-Matti Vesterinen ja Jarkko Lampiselkä.

Ari Myllyviita, ari.myllyviita@helsinki.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä