Online resources for Chemical Safety in Science Education

ORCheSSE-hankkeen tilannekatsaus (huhtikuu 2021)

Tilannekatsaus osahenkkeittain

1.OSAHANKE - Lainsäädäntöosuus

Ensimmäinen osahanke (IO, intellectual output, Erasmus-kielellä) koskee voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäändännön ja normiston kokoamista EU:ssa ja hankemaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Slovenia). Lainsäädäntöosuuden aineisto on hahmottumassa ja sisältöä viedään hankkeen www-sivuille www.chesse.org. Tuotoksia arvioidaan mm. huhtikuun lopun workshopissa (29.-30.4.2021, kiinnostuneet voi ilmoittautua).

Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita.

2.OSAHANKE - Verkkosivusto

Verkkosivu-osahanke (jossa vastuu Oslon yliopistolla) on tulossa työpaja-vaiheeseen. Tavoitteena on saada kaikki aineisto, miköä hankkeen puitteissa syntyy, jakoon hankkeen omille www-sivuille englanniksi ja hankkeessa mukana olevien maiden kielillä. Ensimmäiset hahmotelmat rakenteesta on jo olemassa. Sivustion rakennetta ja toimivuutta työstetään em. huhtikuun lopun workshopissa (29.-30.4.2021). Suomen omaa referenssiryhmää kootaan.

Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Johannes Pernaa.

3.OSAHANKE - Opettajaopas

Opettajaopas-osahanke (jossa vastuu Helsingin yliopistolla) on käynnistynyt sisällysluettelon hahmottamisella (eli sisällön kartoittamiselle olemassa olevista oppaista). Suomen kielinen versio päivittyy samalla eli Kemikaalivaraston hoitajan opas päivittyy ja siitä poimitaan yhteiset osat em. hankkeen sivustolla. Oppaan kehittämiseen liittyvä suomalainen workshop on sitten loppukeväästä.

Suomen puolelta vastuussa on Ari Myllyviita, joka edustaa Suomea hankkeen johtoryhmässä. Jenna Salmijärvi myös tiiviisti tässä mukana.

4.OSAHANKE - Kokeellinen kemia

Neljäs osahanke käsittää ns. vihreän kemian mukaisen kokeellisen työskentelyn. Vastuussa on Ljubljanan yliopisto. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana mm. Veli-Matti Vesterinen ja Jarkko Lampiselkä.

ORCheSSE -hankkeen tilannekatsaus (lokakuu 2020)

Hanke on jaettu neljään osaan, joilla jokaisellla on oma "vastuuyliopisto".

Ensimmäinen osahanke (IO, intellectual output, Erasmus-kielellä) koskee voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäändännön ja normiston kokoamista EU:ssa ja hankemaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Slovenia). Normisto-osahanke (jossa vastuu Tukholman yliopistolla) on koko hankkeen vaihe 1, johon liittyen ensimmäinen valmisteleva workshop järjestetään marraskuun 9.päivä. Laajempi, ja johon myös kiinnostuneille avataan ovet (ilmoittautua voi allekirjoittaneelle), järjestetään tammikuussa 2021, maanantaista keskiviikkoon 11.-13.1. Työskentely tapahtuu etänä (Teams tai Zoom). Työskentely tapahtuu mm. luentojen muodossa (ECHA, Euroopan kemikaalivirasto ja OCHA, Euroopan työturvallisuusvirasto) ja eri ryhmissä keskustellen (kansalliset, temaattiset). Ohjelma konkretisoituu marraskuun aikana. OCHA:n kanssa on pidetty jo yksi suunnittelupalaveri. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita.

Verkkosivu-osahanke (jossa vastuu Oslon yliopistolla) on myös käynnistynyt. Tavoitteena on saada kaikki aineisto, miköä hankkeen puitteissa syntyy, jakoon hankkeen omille www-sivuille englanniksi ja hankkeessa mukana olevien maiden kielillä. Ensimmäiset hahmotelmat rakenteesta on jo olemassa. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana Johannes Pernaa.

Opettajaopas-osahanke (jossa vastuu Helsingin yliopistolla) käynnistyy varsinaisesti ensi vuoden puolella, perustuen mm. 1.osahankkeen tuloksiin. Suomessa (suomen kielinen versio) työ on jo olemassa olevan Kemikaalivaraston hoitajan oppaan päivittämistä ja laajentamista. Tämä päivitystyö on jo käynnissä. Oppaan kehittämiseen liittyvä workshop on sitten loppukeväästä (aikataulu auki, odotetaan matkustus- ym. rajoitusten purkautumista). Suomen puolelta vastuussa on Ari Myllyviita, joka edustaa Suomea hankkeen johtoryhmässä. Jenna Salmijärvi myös tiiviisti mukana.

Neljäs osahanke käsittää ns. vihreän kemian mukaisen kokeellisen työskentelyn. Lähestytään kemian opettajakoulutusta ja opettajien tukemista kokeelllisessa työskentelyssä. Tämä hahmottuu, kun tästä osahankkeesta vastuussa olevan Ljubljanan yliopisto työstää asiaa tarkemmin. Suomen puolelta tässä valmisteluissa mukana mm. Veli-Matti Vesterinen ja Jarkko Lampiselkä.

Ari Myllyviita, ari.myllyviita@helsinki.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä