Arviointiprosessi Riihimäellä

PALAUTE

Arviointiryhmän saamassa palautteessa pohdittiin mm. seuraavia asioita:
1. Alakoulujen väliarviointi
a. Arviointiryhmän korjattu ehdotus oli, että väliarviointi alakoulussa olisi keskustelu.
Kouluissa opettajat olivat hyvin eri mieltä väliarvioinnin muodosta. Osassa kouluista oltiin sitä mieltä, että kirjallinen väliarviointi voidaan korvata keskustelulla. Osa opettajista taas haluaisi kaikille oppilaille kirjallisen väliarvioinnin. Ehdotettiin myös, että 1-2lk väliarviointi olisi keskustelu ja muilla kirjallinen.
Opetussuunnitelma edellyttää seuraavaa: ”Paikallisesti varmistetaan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö.”

2. Vanhempaintapaamisten nimitykset
a. Palautteen antajat olivat pohtineet keskustelujen nimitysten yhtenäistämistä. Nimitysten pitäisi olla selkeitä niin, että käytettäisiin eri nimitystä riippuen siitä onko tapaaminen arviointiin liittyvä vai ei. Arviointiryhmä pohti nimityksiä ja tuli siihen tulokseen, että niistä pitäisi käydä yhteinen keskustelu.

3. Valinnaisainearviointi
a. kuvataan koulukohtaisesti kurssin tavoitteiden yhteydessä

4. Ehtokuulustelu ja luokalle jättäminen
a. kirjataan koulukohtaiseen ops:iin miten toimitaan

5. Vuosikellot
a. Vuosikellot ovat vain oheismateriaalia. Niiden tarkoitus on vain selkiyttää arvioinnin aikataulua.

Riihimäen näkökulma arviointiin, kommentteja varten.

Riihimäen arvioninnista paikalliseti päätetyt/ kuvatut asiat

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet
• alakoulun arviointikello (liite)
• yläkoulun arviointikello (liite)
• kootaan ideapankki Pedanettiin opettajille arvioinnin tueksi
• Helmi-palautteen antamisen kehittäminen = tiedottamista huoltajalle ja oppilaalle
• arvioinnin periaatteiden tiedottaminen koteihin lukuvuoden alussa
• oppimisen omistaminen; mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä arvosanaa tavoittelee
Opintojenaikaisen arvioinnin toteuttaminen Riihimäellä
• Riihimäellä suunnitellaan koulukohtaisesti opintojen aikainen arviointi. Suunnitelma esitellään syksyisin oppilaille ja huoltajille. Huoltajille kerrotaan miten oppilas voi osoittaa oppimistaan monipuolisesti.

Itsearviointi
• Itsearvioinnin - ja vertaisarvioinnin suunnitelma tehdään koulukohtaisesti. Sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi
• 1-3lk sanallinen arviointi
• 4-9lk kaikki aineet numeroilla

Arviointi nivelvaiheissa
• 2.-3lk joulu-tammikuussa käydään huoltajan kanssa arviointikeskustelu ja tarvittaessa nivelkeskustelu toukokuussa
• 5lk keväällä opettaja käy arviointikeskustelun oppilaan kanssa itsearvioinnin pohjalta
• 6lk keväällä opettaja käy arviointikeskustelun oppilaan kanssa

Valinnaisten aineiden arviointi
• Tähän oppiaineryhmien kannanotto


Käyttäytymisen arviointi

Riihimäen käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

10 Erinomainen
Oppilas on oma-aloitteisesti kohtelias, ystävällinen, kannustava ja vastuuntuntoinen. Omalla toiminnallaan hän luo myönteistä ilmapiiriä kouluyhteisöön.

9 Kiitettävä
Oppilas on rehellinen, noudattaa ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja. Hän ottaa huomioon muut ihmiset, on yhteishenkeä rakentava ja arvostaa omaa sekä muiden työtä.

8 Hyvä
Kahdeksan on hyvän käyttäytymisen perustaso. Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja sekä ottaa huomioon muut ihmiset. Saadessaan palautetta oppilas pyrkii korjaamaan käytöstään ja ottaa vastuun teoistaan. Oppilas pystyy työskentelemään ryhmän jäsenenä.

7 Tyydyttävä
Oppilas noudattaa vaihtelevasti ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja. Muiden huomioiminen ei aina onnistu. Asenteessa ja käyttäytymisessä on toisinaan huomautettavaa.

6 Kohtalainen
Oppilas noudattaa heikosti ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja eikä ota vastuuta tekemisistään. Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulutyöhön ja kouluyhteisöön.

5 Välttävä
Oppilas suhtautuu kielteisesti kouluyhteisöön ja on kykenemätön yhteistyöhön muiden oppilaiden ja opettajien kanssa. Hän ei hyväksy sääntöjä eikä noudata niitä.

4 Hylätty
Oppilas ei sopeudu kouluyhteisöön. Ei ole koulun kasvatus- ja kurinpitokeinoin ohjattavissa.


Todistukset
• 1-5 lk lukuvuositodistus 6-9lk lukuvuositodistus ja vähintään yksi välitodistus
arviointien muoto
• 1-3lk sanallinen arviointi
• 4-9lk numerot
arvioitavat oppiaineet
• 1-2lk AI, MA, työskentelytaidot ja käyttäytyminen
• 3lk AI, MA, EN ja käyttäytyminen
• 4-9lk kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen

Arviointikeskustelut ja vanhempaintapaamiset
Riihimäellä opettaja tapaa huoltajan vähintään kerran lukuvuodessa.
• 1lk syksyllä vanhempaintapaaminen ja tammi-helmikuussa arviointikeskustelu
• 2-5lk arviointikeskustelu joulu-tammikuussa
• 5lk keväällä opettaja käy keskustelun oppilaan kanssa itsearvioinnin pohjalta.
• 6lk keväällä opettaja käy keskustelun oppilaan kanssa
• 6-9lk arviointikeskustelu

Arviointikeskustelussa käydään läpi esim. seuraavia asioita:
• koulussa viihtyminen
• suhde tovereihin ja opettajiin
• yhteistyö parin ja ryhmän kanssa
• itsenäinen työskentely ja vastuu omasta työstä
• keskittymiskyky ja kestävyys
• tavoitteiden taso ja kiinnostus
• huolellisuus- kotitehtävistä huolehtiminen
• työtulokset eri oppiaineissa

Päättöarvionti
Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan.

Liitteet:

1-5lk arvioinnnin vuosikello.pdf
yläkoulun arvioinnin vuosikello

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä