Oppiainesisältötyö

Sisällöt vuosiluokittain

Löydät eri aineiden sisällöt jaoteltuna vuosiluokittain vasemmasta sivupalkista.
Oppiaineet vuosiluokilla 1-2
Oppiaineet vuosiluokilla 3-6
Oppiaineet vuosiluokilla 7-9.

Näiden alasivuilta pääset kommentoimaan sisältöjä eri oppiaineissa. Kommentointiaikaa 19.2.2016 saakka.

Aineryhmien puheenjohtajat

Oppiainesisältötyön vastuuhenkilö on Sirpa Viilomaa.

Aineryhmien puheenjohtajat ovat:

Hanna Akkanen, taito- ja taideaineet
Meira Hakulinen, uskonto ja elämänkatsomustieto
Arja Tylli, äidinkieli ja kirjallisuus, S2
Minna Torttila, vieraat kielet
Heini Majaranta, matematiikka
Sirpa Viilomaa, luonnontieteet
Vesa Vanhanen, historia ja yhteiskuntaoppi.


Oppiainekohtainen sisältö. (Kopioi tämä kunkin oppiaineen kohdalle.)

1. Oppiaineen tehtävä.
Löytyy valtakunnallisista perusteista, ei kuntakohtaista sisältöä.

2. Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokkakohtaisesti.
Tavoitteet löytyvät valtakunnallisesta.
Sisältöalueet täytyy määritellä vuosiluokkakohtaisesti. Tämä on kuntakohtainen osuus.
Arviointi löytyy valtakunnallisesta, ehkä täytyy kuntakohtaisesti tarkentaa.


3. Oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet.
Perusasiat löytyy valtakunnallisista perusteista, kuntakohtaisia tarkennuksia.

4. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ko. oppiaineessa.
Perusasiat löytyy valtakunnallisista perusteista, kuntakohtainen osuus löytyy oppilashuoltosuunnitelmasta, ainekohtaisia tarkennuksia täytyy tehdä tarvittaessa.

Esimerkki oppiainesisältötyön laadinnasta.

Tässä eräs malli ja ehdotus oman oppiaineen sisällön tuottamiseksi.
Jokaisessa aineessa, jokaisella luokalla. Osat muodostavat kokonaisuuden 1-9lk.
Vuosiluokkakokonaisuudet ovat:
1-2lk
3-6lk
7-9lk

1. Oppiaineen tehtävä

Ohje: Tähän laitetaan oppiaineen tehtävään liittyvät kuntakohtaiset painotukset tai esim. viittaus valtakunnallisiin perusteisiin. Valtakunnallisiin perusteisiin voit viitata esimerkiksi seuraavasti:

Esimerkki: Oppiaineen tehtävä on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa (alempana tällä sivulla).

Ohje: Jos haluat lisätä painotuksia, niin jatka em. virkkeen jälkeen: Lisäksi...

2. Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9:

Katso myös: Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 3-6 ja Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2


3. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Ohje: Tähän laitetaan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvien tavoitteiden kuntakohtaiset painotukset tai esim. viittaus valtakunnallisiin perusteisiin. Valtakunnallisiin perusteisiin voit viitata esimerkiksi seuraavasti:

Esimerkki: Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa (alempana tällä sivulla).

Ohje: Jos haluat lisätä painotuksia, niin jatka em. virkkeen jälkeen: Lisäksi...


4. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkielessä ja kirjallisuudessa vuosiluokilla 7-9


Ohje: Tähän laitetaan ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen liittyvät kuntakohtaiset painotukset tai esim. viittaus valtakunnallisiin perusteisiin. Valtakunnallisiin perusteisiin voit viitata esimerkiksi seuraavasti:

Esimerkki: Ohjaus, eriyttäminen ja tuki on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa (alempana tällä sivulla).

Ohje: Jos haluat lisätä painotuksia, niin jatka em. virkkeen jälkeen: Lisäksi...

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä