LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Luhangan paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Koulun toimintakulttuurin pohtiminen edistää toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Paikallisesti päätetään siitä, miten oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan kehittämään koulun toimintakulttuuria. Luhangan kunnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että toimintakulttuuri jatkuu saumattomasti esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Lukuvuosisuunnitelmasta löytyy vuosittain monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja eheyttämisen tavoitteet ja toteutus.