LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Opetuksen järjestäjä on päättänyt laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 sekä niiden paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 3-6. Kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt on vuosiluokkaistettu vuosiluokille 3, 4, 5 ja 6.
Lisäksi kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet on kuvattu vuosiluokilla 3-6.

Laaja-alaisen osaamisen painotukset Luhangassa ovat toistaiseksi
L1 Ajattelun kehittyminen ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ja
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kuntamme laaja-alaisen osaamisen painotukset tarkastetaan ja linjataan lukuvuosittain ja tarvittaessa painopistealueita voidaan muuttaa.