LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Luhangan paikallisissa opetussuunnitelmaratkaisuissa kuvataan miten oppilaiden siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta kolmannelle vuosiluokalle tuetaan.
Kuvauksiin sisältyvät myös vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja se miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 on kuvattu oppiainetavoitteiden yhteyteen. Kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt on vuosiluokkaistettu vuosiluokalle 1 ja vuosiluokalle 2.
Vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2 on kuvattu myös kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet.