1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen.[1] Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä[2]. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.


[1] Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013)

[2] Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012

Kunnan OPS-sisältö

Arvioinnin tarkoituksena on koulumme toiminnan kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. OPS:n arviointisuunnitelmaan sisältyy seuraavien osa-alueiden seuranta, arviointi ja kehittäminen:

1. Arvoperustan toteutuminen
2. Oppimiskäsityksen toteutuminen
3. Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutuminen
4. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutumisen
5. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen

6. Itsearviointi toteutetaan yhteistyössä opettajien, oppilaiden, huoltajien ja opiskelijoiden kanssa. Itsearvioinnissa hyödynnetään kansallisten arviointien, kuten kouluterveyskyselyn, mahdollisten Pisa-tulosten ja perusopetuksen valtakunnallisten laatukriteerien mukaisten kyselyjen tuloksia.

7. Lukuvuosisuunnitelman toteutuminen

Opetussuunnitelman toteutumista ja arviointia seurataan vuosittain kouluilla lukuvuosisuunnitelmien ja lukuvuosikertomusten avulla. Arviointia suoritetaan myös henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille suunnattujen kyselyjen avulla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä