LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Kunnan OPS-sisältö

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten sekä valinnaisten aineiden vuosiviikkotuntien jakautuminen eri luokka-asteille on kuvattu Tainionmäen koulun tuntijaossa.

Tainionmäen koulun valinnaisaineiden tarjonta vaihtelee ja niiden tavoitteet ja sisällöt päätetään lukuvuosittain. Valinnaisaineet ja tuntijako ovat koulun lukuvuosisuunnitelman liitteenä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä