Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Äänekoskella

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Äänekoskella

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmassa määritellään lapsen tarvitsemat tukimuodot ja tuesta vastaavat toimijat. Suunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa tai lapsen tarpeiden mukaisesti useamminkin.

HOJKS perustuu pedagogiseen selvitykseen ja siinä esitetään erityisen tuen kuvaus seuraavista asioista:
- yksilölliset tavoitteet
- sisällöt ja eriyttäminen
- pedagogiset menetelmät ja oppimisympäristö
- vastuulliset toimijat
- seuranta
- arviointi
- yhteistyö huoltajien kanssa

HOJKS on väline, jolla yhteistyössä huoltajan kanssa voidaan tavoitteellisesti ja säännöllisesti seurata lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Sen laatii lapsen opettaja ja muut lapsen kanssa työskentelevät henkilöt yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa.
Suunnitelman laadinnan pohjana on aina yksilöllisesti määritellyt tavoitteet ja sisällöt.

HOJKS:n toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. HOJKS:n tarkoitus on tukea pitkäjänteisesti lapsen yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä