Erityisen tuen päätös Äänekoskella

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöksiä tehdään vain erityisistä syistä ja harvoin alle kouluikäisenä, koska lapselle on hyvä antaa aikaa kypsyä ja kehittyä.

Erityisen tuen päätöksessä määritellään lapsen esiopetuspaikka tai muu esiopetuksen järjestämistapa. Päätöksessä määritellään myös lapsen yksilölliset tuen tarpeet, tuen järjestäminen sekä muut tarvittavat tukipalvelut.

Erityisen tuen päätös tehdään pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin ne lapset, joilla lääketieteellisen tai psykologisen arvion mukaan on ilmeinen tarve erityiseen tukeen.

Erityisen tuen tarpeellisuuden tarkistaminen

Jos erityisen tuen lapsen tuen tarve olennaisesti muuttuu, lapselle laaditaan monialaisena yhteistyönä pedagoginen selvitys, jossa kuvataan tuen tarpeet erityisen tuen jatkuessa. Näitä voivat olla esimerkiksi tukipalveluiden muutokset. Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään uusi hallinnollinen erityisen tuen päätöksen tarkistaminen.


Erityisen tuen päätöksen purkaminen

Jos lapsi ei tarvitse enää erityistä tukea, ryhmän lastentarhanopettaja ja useampi lasta tukeva toimija tekevät yhdessä monialaisen pedagogisen selvityksen. Ryhmän koostumus vaihtelee lapsikohtaisesti. Selvitystä täydennetään tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausunnoilla. Lasta ja huoltajaa kuullaan osana pedagogista selvitystä. Pedagogisessa selvityksessä monialainen työryhmä ehdottaa lapsen erityisen tuen päätöksen purkamista. Perhepalvelujohtaja tekee hallinnollisen päätöksen pedagogisen selvityksen ja sen liitteiden pohjalta. Lapsi siirtyy takaisin tehostettuun tukeen, jolloin hänelle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä