Varkaus

VARKAUDEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIELIOHJELMA

Kieliohjelma otetaan käyttöön lv 2016–2017 alusta valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja ne kirjataan kaupungin opetussuunnitelmaan.

A1-kieli on englanti, joka alkaa kaikissa kouluissa 2. luokalta alkaen. Könönpellon koulun englantipainotteisella luokalla A1-kieli alkaa 1. luokalla yhden vuosiviikkotunnin laajuisena, mikä huomioidaan koulun tuntikehyksessä.

A2-kielenä

Varkaudessa A2-kielenä tarjotaan 4. luokalta alkaen ruotsia, saksaa ja venäjää kahden vuosiviikkotunnin laajuisena alakoulun ajan, jota jatketaan edelleen yläkoulun puolella. Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 10 oppilasta. Kielen opiskelut voi keskeyttää vain perustellusta syystä (laajat oppimisvaikeudet tai terveydelliset syyt) huoltajan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan koulun rehtorille. Oppilaalla on mahdollisuus siirtyä kielivalinnan perusteella toissijaiseen kouluun edellytyksellä, että huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista. (siv.lautakunta 25.4.2019)

B1-kieli on ruotsi kaikilla perusopetuksen kouluilla. B1-kielen opetus alkaa valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kuudennella luokalla.

B2-kielenä opetetaan 8. luokalta alkaen valinnaisaineena saksaa, ranskaa
ja venäjää. Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 12 oppilasta.

Tuntijako vieraissa kielissä

Kieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1- englanti 1 (vain englanti painotteinen) 1 2 2 2 2 2 2 3
A2- saksa/venäjä/ruotsi - - - 2 2 2 2 2 2
B1- ruotsi - - - - - 2 1 1 2
B2- saksa/ranska/venäjä - - - - - - - 2 2