Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Seudullisessa opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon oppilaiden tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset. Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon Keski- Savon kuntien opetussuunnitelmasta erillisenä laaditut suunnitelmat kuten
• Varhaiskasvatuksen suunnitelmat
• Esiopetuksen opetussuunnitelmat
• Perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelmat
• Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmat
• Lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat
• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain mukainen Keski - Savon tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma (nähtävissä tällä sivulla)
Keski - Savon kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuriketju
• Tieto-ja viestintätekniikan strategiat