Leppävirta

Leppävirran perusopetuksen kieliohjelma

Leppävirran perusopetuksen kieliohjelma

A1-kieli

Ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) opiskelu alkaa kolmannella luokalla. A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. A1-kieltä opiskellaan kaikilla vuosiluokilla 3-9.

B1-kieli

B1-kielenä oppilailla alkaa kuudennella vuosiluokalla ruotsi. B1-ruotsin opetusta on kaikilla vuosiluokilla 6-9.

Vapaaehtoinen B2-kieli

B2-kielen opetus alkaa kahdeksannella vuosiluokalla. B2-kielinä voidaan tarjota oppilaille venäjää ja saksaa. Vapaaehtoista B2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 8-9. Vapaaehtoisen B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on harkinnanvarainen ja voi vaihdella lukuvuosittain. Oppilaalla, joka aloittaa B2-kielen opiskelun, on oikeus saada opetusta mainitun vaatimustason mukaisesti peruskoulun loppuun saakka. Oppilaan tulee sitoutua kielen opiskeluun. Kielen opiskelun lopettaminen on mahdollista vain erittäin painavista syistä.

Tuntijako kielten opetuksessa:

3. LK

4. LK

5. LK

6. LK

7. LK

8. LK

9. LK

A1-kieli

3

2

3

2

2

3

2

B1-kieli

-

-

-

2

2

1

1

B2-kieli

-

-

-

-

-

2

2


Lukiossa opiskelija jatkaa A1-kielenä englannin opiskelua ja B1-kielenä ruotsia. Lukiossa voi jatkaa myös peruskoulun 8. luokalla valittua B2-kieltä.