Joroinen

Joroisten kunnan perusopetuksen kieliohjelma

Kieliohjelma otetaan käyttöön lv 2016–2017 alusta valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja se kirjataan kunnan opetussuunnitelmaan.

A1-kieli on englanti, joka alkaa kaikissa kouluissa 3. luokalta alkaen.

A2-kielenä tarjotaan 5. luokalta alkaen saksaa kolmen vuosiviikkotunnin
laajuisena 5. ja 6. luokilla ja kahden vuosiviikkotunnin laajuisena 7.-9. luokilla. Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 12 oppilasta. Opetusta voidaan antaa tarvittaessa myös etäopetuksena. Kielen opiskelut voi keskeyttää vain perustellusta syystä (laajat oppimisvaikeudet tai terveydelliset syyt) huoltajan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan koulun rehtorille.

B1-kieli on ruotsi kaikilla perusopetuksen kouluilla. B1-kielen opetus alkaa valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kuudennella luokalla.

B2-kielenä opetetaan 8. luokalta alkaen valinnaisaineena saksaa, ranskaa
ja venäjää. Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 12 oppilasta.

Tuntijako vieraissa kielissä

Kieli 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk
A1-englanti 3 2 2 2 2 2 3
A2-saksa 3 3 2 2 2
B1-ruotsi 2 1 1 2
B2-saksa/ranska/venäjä 2 2