Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuollon UKK (paikallinen tarkennus)

Keitä kuuluu paikalliseen ohjausryhmään?
Valkeakoskella ohjausryhmään kuuluu vakinaisesti kasvatus- ja opetustoimenjohtaja, lukion rehtori, ammatillisen koulutuksen edustaja, koulu- ja opiskelijaterveydenhoidon johtaja sekä varhaiskasvatuspäällikkö. Muita asiantuntijoita voidaan kutsua tapauskohtaisesti.

Keitä kuuluu yksikkökohtaiseen oppilashuoltoryhmään?
Päiväkodin johtaja, alueen kelto sekä esiopettajien edustajat. Muita asiantuntijoita voidaan kutsua tapauskohtaisesti.

Kuka oppilashuoltoryhmää johtaa?
Päiväkodin johtaja johtaa varhaiskasvatusyksikkönsä oppilashuoltoa.

Mikä oppilashuoltoryhmän tehtävä on?
Oppilashuoltoryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan asiaa vaan se suunnittelee, seuraa ja arvioi oppilashuollon toteutumista yksikössä sekä kehittää sen käytänteitä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti