Johdanto

Yhteistyö SOTEn, lapsen ja huoltajan kanssa

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus[1]. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset[2]. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 1 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.