Pidennetty oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuden pidentäminen ennen viskaria* (paikallinen tarkennus)


1. Neuvolan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä nelivuotistarkastuksen yhteydessä: tavoitteena oppivelvollisuuden pidennystarpeen varhainen selvittäminen.
2. Päätös edellyttää lausuntoa (yleensä TAYS), jossa suositellaan oppivelvollisuuden pidennystä.
3. Kelto huolehtii, että pidennyslausunto toimitetaan pikaisesti kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle.
4. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja tekee päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta.
5. Päiväkoti laatii lapselle kuntoutussuunnitelman (vasu + kuntoutussuunnitelma = lavasu)
6. Lapsen opintopolku ja tuen tarve suunnitellaan syksyn lavasu-palaverissa yhdessä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoiden kanssa.
7. Kevään nivelpalaverissa (4 > E5) kelto siirtää huoltajan luvalla lapsen oppimisen ja koulunkäynnin kannalta oleellisen tiedon kuntoutussuunnitelmasta opettajan osuuteen selvityksestä ja päiväkodinjohtaja laatii siitä omat osuutensa yhteistyössä oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Pedagoginen selvitys tehdään oppilasluetteloon (Wilma).
8. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja tekee ennen esiopetuksen alkamista erityisen tuen päätöksen pedagogisen selvityksen pohjalta.
9. Kuukauden sisällä erityisen tuen päätöksestä lapsen esiopettaja aloittaa HOJKSin laadinnan Wilmaan.

*) viskarilla tarkoitetaan tässä vuosiluokkaa ennen esiopetusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen viskarin* aikana (paikallinen tarkennus)


1. Päätös edellyttää lausuntoa (yleensä TAYS), jossa suositellaan oppivelvollisuuden pidennystä.
2. Kelto huolehtii, että pidenneyslausunto toimitetaan pikaisesti kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle.
3. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja tekee päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta.
4. Lapsen opintopolku ja tuen tarve suunnitellaan syksyn lavasu-palaverissa yhdessä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoiden kanssa.
5. Päiväkodinjohtaja toimittaa opintopolkuun, tukeen ja esiopetukseen liittyvät tiedot kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle, joka tekee erityisen tuen päätöksen.
6. Kuukauden sisällä erityisen tuen päätöksestä lapsen esiopettaja aloittaa HOJKSin laadinnan Wilmaan.
7. Kevään nivelpalaverissa (E5 > EO6) päivitetään HOJKS ja tarvittaessa pedagoginen selvitys, mikäli siihen on tulossa merkittäviä muutoksia.

*) viskarilla tarkoitetaan tässä vuosiluokkaa ennen esiopetusta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä